Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 7. 3. 2023 se bude konat pro zájemce o studium v našich bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2023/2024.

Proběhne v budově školy, Hekrova 805, Praha 4, můžete přicházet průběžně mezi 14:00 a 17:00 hodinou.

Budete moci promluvit s našimi studenty i učiteli, dozvíte se vše o průběhu přijímacího řízení, o formách studia, o organizaci akademického roku či možnostech uplatnění našich absolventů.  

Setkáme se osobně za dodržení všech aktuálních hygienických opatření.

Těšíme se na Vás!!