Blahopřání k narozeninám  foto_matka3.jpg

V těchto dnech se dožívá naše drahá Arnoštka Maťová, paní a nejstarší dáma Pražské psychoterapeutické fakulty a Pražské vysoké školy psychosociálních studií 96 let.  Na životě obou institucí se stále podílí svým nezastupitelným způsobem. Nepracuje již na vědeckých a výukových plánech, nezabývá se již představami o způsobu života školy, ale bděle vnímá atmosféru panující mezi studenty a učitelským sborem, i motivacemi studentů, které mají ke svým oborům. Je morální autoritou, která naše jednání nenařizuje, ani nesoudí, ale svým dosavadním životem naplněným velkou láskou a péčí o druhé, v duchu tradičních křesťanských a demokratických hodnot je nám připomíná. Není jen  patronkou školy, ale i živou zástupkyní odkazu spoluzakladatele obou institucí doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc. Jeho odkaz nese věrně, vytrvale s láskou a s tichou radostí.

Maťko, s láskou i vděčností Ti k Tvému jubileu blahopřejeme, neboť to vyžaduje nejen dědictví po předcích ale také péči, odvahu a vytrvalost. Děkujeme Ti, máme rádi. Také Tě chováme v úctě a také obdivujeme! Jsi naše „Hvězda jasná“, duše milující, milovaná a krásná!

Naše „Maťka“ je diplomovaná sociálně zdravotní pracovnice, která absolvovala Masarykovu státní školu zdravotní a sociální péče v Praze. Pracovala nejprve v Poradně duševní hygieny v protialkoholní poradně při Zdravotním úřadu hl. m. Prahy a od roku 1950 v Psychiatrické klinice na oddělení pro léčbu závislostí v Apolináři. S doc. MUDr. Jaroslavem Skálou se aktivně podílela na rozvoji léčebného programu, jejimž hlavním zaměřením byl léčebný režim spolupráce s rodinou i se zaměstnavateli pacientů, psychoterapeutické skupiny manželských párů, doléčování pacientů, sledování léčebných výsledků a zácvik kolegyň z jiných pracovišť. Stála u zrodu Pražské psychoterapeutické fakulty a Pražské vysoké školy psychosociálních studií, kde se dosud zúčastňuje některých jejich aktivit.

 

Za kolektiv PVŠPS Jiří Růžička