Daseinsanalytický výcvik Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 600 Kč i Cena za pohovor do výcviku
Snížená cena 600 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.

Výcvik je zaměřen na rozvíjení možnosti každého účastníka být sám sebou. Probíhá v duchu hesla: "Být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe". Jedná se o rozšíření přístupů a postupů švýcarské daseinsanalýzy na skupinu. Fenomenologický je tento způsob psychoterapie a výcviku proto, že se tu všechno důsledně nechává být tím, čím to je, a nepřevádí ani neredukuje se to na nic jiného "v pozadí". Označení "hermeneutický" znamená, že základním momentem je tu smysl, porozumění a výklad. Skupinový rozhovor se odehrává v rovině přirozené řeči a živé osobní zkušenosti. Skupinové jevy a události spolubytí jsou ponechány ve svých původních a jedinečných významech. Nepoužívá se hlubinného myšlení a teorie (jakým je např. pojmový konstrukt "nevědomí", ani odosobněné teorie učení). Vedení rozhovoru a způsob diskuse není invazivní, ale přesto se proniká do všech témat lidské existence, včetně její svobody a odpovědnosti.
To je umožněno okolností, že fenomenologicky hermeneutická psychoterapie a výcvik se opírají o existenciální antropologii, která člověka neredukuje na pudově řízenou bytost. Člověk se primárně řídí vlastním porozuměním svému bytí a bytí vůbec. Zabýváme se pocity, protože každé porozumění je vždy nějak naladěné. Bezprostřední vztahy a dialog v tomto výcviku mají přednost před tzv. psychoterapeutickými technikami. Ty jsou spíše doplňkové a ryze prostředečné a klade se důraz na jejich beznátlakovou a rozumějící aplikaci.
To, že se fenomenologicky hermeneutický přístup důsledně přidržuje bezprostřední fakticity lidské existence, mu umožňuje respektovat osobitou jedinečnost každého člověka a také jí rozumět. Určujícím vodítkem je tu snaha vyhnout se všemu mechanickému a manipulativnímu. To klade značné požadavky na nasazení a konstruktivní tvořivost účastníků; nebuduje se rutina ani žádná doktrína, ale konkrétním porozuměním podložená otevřenost vůči každému životnímu příběhu, se kterým se příští psychoterapeut v budoucnosti setká. Fenomenologicky hermeneutický přístup i výcvik lze proto označit za náročné. Dosavadní bilance však nasvědčuje tomu, že absolvent tohoto sebezkušenostního výcviku není kultivován jednostranně a má cestu otevřenou k jakémukoliv dalšímu profesnímu růstu a uplatnění.

Výcvik probíhá komunitní a skupinovou formou. Komunita je přirozené společenství lidí ve výcviku. V ní probíhají společné akce a společný program. Komunita je půdou, ze které vyrůstá skupinová zkušenost i skupinová práce.Důležitými hodnotami jsou, otevřenost, respekt, přijetí sebe i druhých, péče o důstojnost, čest a toleranci, cílem je získání a osvojení vědomí i praxe lidské vzájemnosti.

Přijetí uchazečů do výcviku - podmínky:

  1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 23 let.
  2. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Psychoterapeutické vzdělání je určeno především lékařům, klinickým psychologům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí.
  3. Nepřítomnost zdravotních potíže a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychoterapeutického vzdělávání.
  4. Úspěšné absolvování výběrového pohovoru se dvěma výcvikovými terapeuty, kteří s nimi prohovoří některé otázky životopisu. V pohovoru.se posuzují osobnostní předpoklady a motivace uchazečů pro psychoterapeutickou práci a možnost využití získaných vědomostí a dovedností v profesní praxi. 

http://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/daseinsanalyticky-vycvik/


Zpět