Oddělení vědy a výzkumu v PVŠPS má dlouholetou tradici. Zakladatelem a prvním vedoucím byl doc.  Karel Balcar. Jeho vystřídal doc. Karel Hnilica, který vedl OVV do června 2020. Po něm převzala tuto roli současná vedoucí, PhDr. Hana Georgi, Ph.D. Doc. Hnilica byl u zrodu vnitřní grantové soutěže a formuloval její pravidla. Členové oddělení ve spolupráci s dalšími akademickými pracovníky a studenty PVŠPS se zapojili do řady výzkumných projektů včetně mezinárodních.

Ochranu duševního vlastnictví výsledků tvůrčí činnosti v PVŠPS řeší:

Hlavní oblasti odborného zájmu pracovníků OVV

  • stres a zvládání stresu
  • emoce a regulace emocí
  • kreativita a emoční kreativita
  • kognitivní deficity a změny v emocionalitě u seniorů
  • efektivita psychoterapie
  • stárnutí a superaging

Aktuality v OVV PVŠPS

radek_trnka.jpg

Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radky Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Rozhovor byl zveřejněn 31.7.2020.

Žádost o rozhovor je reakcí na článek Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(5), 546-549.