Oddělení vědy a výzkumu v PVŠPS má dlouholetou tradici. Zakladatelem a prvním vedoucím byl doc.  Karel Balcar. Jeho vystřídal doc. Karel Hnilica, který vedl OVV do června 2020. Po něm převzala tuto roli současná vedoucí, PhDr. Hana Georgi, Ph.D. Doc. Hnilica byl u zrodu vnitřní grantové soutěže a formuloval její pravidla. Členové oddělení ve spolupráci s dalšími akademickými pracovníky a studenty PVŠPS se zapojili do řady výzkumných projektů včetně mezinárodních.

Hlavní oblasti zájmu pracovníků OVV

  • stres a zvládání stresu
  • emoce a regulace emocí
  • kreativita a emoční kreativita
  • kognitivní deficity a změny v emocionalitě u seniorů
  • efektivita psychoterapie
  • stárnutí a superaging

Aktuality v OVV PVŠPS

radek_trnka.jpg

PsychologyToday oslovili kolegu Radka Trnku s žádostí o rozhovor na téma resilience a covid-19.

Rozhovor byl zveřejněn 31.7.2020.

Žádost o rozhovor je reakcí na článek Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(5), 546-549.