Výklad snů (cyklus 4 seminářů během 2 let) prezenčně Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 11 000 Kč i Cena za 4 setkání
Snížená cena 8 940 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.

Termín čt 9:00-17:00 - pá 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Cyklus 4 dvoudenních seminářů

Seminář bude zároveň prezenčně a zároveň online. Tato přihláška je na prezenční účast.

Motto: Nic neukáže porozumění psychoterapeuta významu řeči lépe než jeho schopnost vyložit sen.

Seminář je veden v duchu dasiensanalýzy. Sen je jako divadelní hra. I on má svoji scénu, postavy a děj. Také, podobně jako v divadle, v něm „hrají“ nejen herci, ale každá věc i událost děje. Daseinsanalytický výklad vede k porozumění smyslu snu rovnou. Snové obrazy, tzv. symboly, nejsou vykládány skrze předem dané výkladové struktury, ani nejsou považovány za ustálené významové soustavy, ale jsou považovány za metafory, alegorie či bezprostřední zobrazení života, jejichž smysl se vždy jedinečně, nově a teprve během výkladu ukazuje. Účastníci se učí rozumět snům na praktických příkladech snů vlastních. Seminář obsahuje část obecnou, která se bude věnovat teorii, metodologii výkladu, diskusi a výkladovým postupům ve větší skupině i práci v menších skupinách (3-4 lidi). Součástí cyklu seminářů je samostatná práce (v počtu 20 hodin) v malých skupinách v době mezi jednotlivými semináři. Cyklus bude uzavřen prezentací výkladu připraveného snu. Účastníci, kteří absolvují celý program společných setkání a setkání ve skupinkách a prokáží schopnost samostatného daseinsanalytického výkladu snu, obdrží osvědčení, ostatní dostanou potvrzení o účasti. Seminář je určen především zájemcům, kteří prošli nebo procházejí psychoterapeutickým výcvikem.

 

Profil lektora

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. je rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS. Uvedl a zavedl balintovské skupiny u nás. Ředitel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET. Vzdělán na FF UK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v psychoterapii, habilitace z klinické psychologie, psychoanalytický výcvik., výcvik SUR, Rogeriánský výcvik, psychedelický výcvik, mezinárodní výcvik v supervizi, V současnosti výcvikový daseinsanalytika, výcvikový supervizor. Zakladatel Asociace klinických psychologů ČR, spoluzakladatel (s doc. MUDr. Skálou, CSc. a PhDr. A. Šimkem) České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen ČAPs, člen Slovenské psychoterapeutické společnosti, člen Evropské psychoterapeutické asociace a České daseinsanalytické společnosti. S doc. Čálkem spoluzakládal 1. komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii.


Zpět