Teorie skupinové a komunitní psychoterapie

Leták s rozvrhem a přihláškou.

Zveme účastníky psychodynamických výcviků PPF-PVŠPS a další kolegy, kteří se zajímají o skupinu a skupinovou psychoterapii na cyklus přednášek. Přednášky proběhnou v 9 blocích obvykle 1. nebo 2. sobotu (neděli) v měsíci od září 2019 do května 2020. Přednášet budou psychodynamicky zaměření odborníci (členové psychoanalytických společností a další odborníci). Změna programu vyhrazena. Přednášky jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a ohodnoceny kredity Asociace klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK).

Místo konání:

FAMU, Smetanovo Nábřeží 2, Praha 1 (místnost č. 107, 1. patro)

Časový rozvrh:

Většinou 1. nebo 2. sobota (neděle) v měsíci, 9.00 -16.45 hod.
1. přednáška: 9.00 – 10.30
2. přednáška: 10.45 – 12.15
3. přednáška: 13.30 – 15.00
4. přednáška: 15.15 – 16.45

Rozvrh:

1. Historický vývoj a modely práce se skupinou                                neděle    8. září 2019
1. Skupinový fenomén v psychoterapii – historické reminiscence 
2. Modely a účinné faktory skupinových psychoterapií
3. Terapeutická komunita – vznik a vývoj
4. Terapeutické komunity v ČR, závěrečná diskuse k 1. bloku
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

2. Yalomovo pojetí práce se skupinou                                                  sobota   12. října 2019
(účinné faktory, interpersonální učení, role terapeuta ve skupině, práce „tady a teď“…)
PhDr. Martin Hajný, Ph.D., PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.,

3. Specifika individuální psychoterapie                                                 sobota   9. listopadu 2019
MUDr. Dana Holubová

4. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny                                          sobota   7. prosince 2019
(výběr klientů, indikace a kontraindikace, sestavování skupiny, příprava na skupinu, fáze vývoje skupiny a ukončování, pravidla skupiny, placení, kombinování terapií a další praktické otázky)
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D., PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

5. Využití technik v rámci skupinové terapie                                         neděle    12. ledna 2020
1. Neverbální techniky                       PhDr. Veronika Čermáková
2. Práce s tělem a pohybem              MUDr. Radana Syrovátková
3. Sociálně psychologické hry          PhDr. Oswald Schorm
4. Arteterapie                                    

6. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině            sobota      8. února 2020
(přenos, protipřenos, sociální role ve skupině, interpersonální konflikt, odpor-obrany-agování, somatizace, konstruktivní a destruktivní síly ve skupině)
PhDr. Martin Hajný, Ph.D,.PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.,

7. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině sobota      14. března 2020
PhDr. Martin Hajný, Ph.D., PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

8. Specifické formy skupinové psychoterapie                                       neděle      19. dubna 2020
1. Skupinová práce s dětmi                                       Mgr. Jan Kulhánek
2. skupinová práce se závislými                              
3. skupinová práce s pacienty s psychózou            Mgr. Denisa Schucková
4. skupinová práce s pacienty s poruchou osobnosti    Mgr. Lenka Zajícová

9. Jaký smysl má psychoterapeutické vzdělání                                     sobota      23. května 2020
(proč máme vůbec výcvik, jakým způsobem se ve výcviku učíme, etika terapeutické práce a vztahů terapeuta s členy skupiny (abstinence, neutralita, anonymita))
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

Cena:

A) Frekventanti výcviku PPF-PVŠPS a PVŠPS:
celý cyklus                             7 200,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

B) Další zájemci:
jednotlivý blok                      1 200,- Kč
celý cyklus                             9 000,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

C) Další zájemci s poskytnutou slevou (členové ČSPAP, posluchači PPF, studenti VŠ, rodiče na RD, invalidní důchodci, důchodci):
jednotlivý blok                      1 000,- Kč
celý cyklus                             7 400,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

Přihlášení:

Pošlete prosím přihlášku na e-mail [javascript protected email], nebo do e-mailu napište údaje v ní uvedené (Jméno, telefon, fakturační adresu (pokud potřebujete fakturu), údaje o zaplacení, do které skupiny zájemců patříte (případně přiložte doklad pro slevu – pouze další zájemci se slevou)).
Přihlášky a platby do naplnění kapacity.

Pokud chcete přijít pouze na jednotlivý blok (den), přihlaste se prosím předem na e-mail [javascript protected email] a uveďte své telefonní číslo a použijte ho jako specifický symbol, dostanete variabilní symbol pro platbu nebo můžete zaplatit na místě. Pokud patříte do skupiny C, pošlete prosím také doklad pro slevu.

Platba:

Číslo účtu: 3017104504/0600
Variabilní symbol: 7919
Specifický symbol: telefonní číslo
Prosím nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol

Dotazy ohledně podmínek absolvování teorie k výcviku: [javascript protected email]

Dotazy ohledně platby, faktury: [javascript protected email]

Případné změny programu budou uvedeny zde.

Na setkání se těší
PhDr. Hana Drábková a PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
Za výcvikový výbor psychodynamického výcviku

Speciální část teorie obsahuje ve 180 hodinách:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) ( 112 h),
  2. Teorii komunitní a skupinové psychoterapie, individuální psychoterapie (72 hodin),
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (k doplnění do 180 hodin, případně jako náhrada za část zameškané teorie).

Doporučujeme Vám absolvovat nejdříve teoriiI 1. a potom teorii 2.