Seznam terapeutů pro individuální zkušenost PVŠPS

Psychodynamický výcvik PVŠPS - seznam terapeutů pro individuální zkušenost

Mgr. Martin Babík (Bratislava)
PhDr. Václav Buriánek
MUDr. Boris Čech (Nitra)
MUDr. Halina Čermáková
PhDr. Veronika Čermáková
PhDr. Dana Dobiášová (Hradec Králové)
PhDr. Hana Drábková
MUDr. Hynek Forman
PhDr. Martin Hajný
PhDr. Olga Holeyšovská
MUDr. David Holub
MUDr. Dana Holubová
MUDr. Romana Hronová
Mgr. Radovan Hrubý
PhDr. Martin Huk
PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
PhDr. Markéta Kavale
MUDr. Petr Klimpl (Brno)
Doc. PhDr. Jana Kocourková
MUDr. Marie Kopřivová
MUDr. Michal Kryl (Šternberk, Olomouc)
Mgr. Petra Krylová (Olomouc)
Mgr. Jan Kulhánek
MUDr. Robert Kulísek, Ph.D (Brno)
Mgr. Lucie Lucká
MUDr. Marek Lukuvka
MUDr. Daniel Mago (Bratislava)
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela (Brno)
MUDr. Helena Pavlová (Hradec Králové)
MUDr. Petra Pokorná (Liberec, Jablonec nad Nisou)
PhDr. Věra Rašková
MUDr. Juraj Rektor (Přerov)
PhDr. Jan Šikl, PhD.
Mgr. Roman Telerovský
PhDr. Michael Václavík (Frýdlant nad Ostravicí)
PhDr. Luděk Vrba
Mgr. Pavel Zach
Mgr. Marie Zemanová
MUDr. Richard Zajíc
Mgr. Lenka Zajícová

 

MUDr. Halina Čermáková
Adresa:
Velké Přílepy, Hogerova 810, 252 64
               Praha 3, Přemyslovká 37
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 606 364 369
Web: www.psychoterapeut.info
Profesní charakteristika: tréninková psychoanalytická psychoterapeutka individuální sekce ČSPAP, členka redakční rady Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, delegátka EFPP (individuální sekce), soukromá lékařská praxe

PhDr. Veronika Čermáková
Adresa:
Muchova 7, Praha 6
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 720 423 380
Web: http://cspap.cz/cspap/clenove/
Profesní charakteristika: Klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka týmové i individuální práce. Jsem tréninkovou terapeutkou individuální sekce ČSPAP, supervizorkou Evropské asociace pro supervizi, mnoho let pracuji jako lektorka psychoterapeutických výcviků (VIAP, SUR) a příležitostně přednáším (ČSPAP, Pražská psychoterapeutická fakulta, Rafael institut...). Mám atestaci z klinické psychologie, zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Českého institutu pro supervizi (ČIS).

PhDr. Dana Dobiášová
Adresa: Ambulance klinické psychologie, Dana Dobiášová, Kavčí plácek 121, 500 01 Hradec Králové
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 731171454
Web: www.psy-dobiasova.cz
Profesní charakteristika: Věnuji se individuální a párové psychoterapii a supervizi (individuální, skupinové, týmové). Působím jako výcviková terapeutka a supervizorka ČSAP a lektorka psychoterapeutických výcviků (SUR, IPIPAPP, Remedium). Mám atestaci z klinické psychologie a zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem členkou odborné rady ČSAP, AKP, a Českého institutu pro supervizi. Po zkušenostech z psychiatrických zařízení a NZZ pro léčbu závislostí provozuji od r. 2004 soukromou praxi v Hradci Králové a v Praze.

PhDr. Hana Drábková
Adresa:
Psychoterapeutické středisko, Rašínovo nábřeží 38, Praha 2
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 777 326 100
Profesní charakteristika:

MUDr. Hynek Forman
Adresa: Denní sanatorium pro léčbu neuróz Horní Palata, U Nesypky 28, 150 00 Praha 5 Smíchov
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 724 614 509
Web: www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/denni-sanatorium-horni-palata/
Profesní charakteristika: Psychiatr a psychoanalytik (Člen České psychoanalytické společnosti ČPS a International Psychoanalytical Association IPA). Primář DS Horní Palata, která je samostatným detašovaným pracovištěm Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

PhDr. Martin Hajný
Adresa:
Blanická 25, Praha 2
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 603 957 448
Web: martin.hajny.net
Profesní charakteristika:

MUDr. Dana Holubová
Adresa:

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +420 608 070 639
Profesní charakteristika: Psychiatrička, psychoanalytická psychoterapeutka individuální, skupinová, párová. Promoce 1998, atestace z psychiatrie I 2003, Funkční specializace v systematické psychoterapii pro zdravotnictví 2005, Specializovaná způsobilost v psychiatrii 2009. Výcvik v psychoanalytické psychoterapii v ČSPAP, kurzy práce s tělem v krizové intervenci, kurz telefonické krizové intervence.  Několikaletá zkušenost s prací se závislými na nealkoholových drogách, zkušenost se skupinovými programy v rámci hospitalizace, 7 let praxe v individuální psychoanalytické psychoterapii. Cizí jazyk: angličtina.

MUDr. Romana Hronová
Adresa:
pracoviště: Psychosomatická kllinika, Patočkova 3, Praha 6.
soukromá praxe: Thámova 24, Praha 8, Karlín
E-mail: [javascript protected email] preferuji mailový kontakt
Telefon: 605 280 343
Web: www.psychologickapomoc.cz
Profesní charakteristika: Jsem psychiatr s psychoterapeutickým zaměřením (integrativní psychodynamický přístup). Zabývám se individuální a skupinovou psychoterapií a supervizí. Pracovala jsem v PL Horní Beřkovice, PL Bohnice, PA, Psychoterapeutické středisko Břehová (10 let vedení denních stacionářů), tč. Psychosomatická klinika. 20 let práce externisty v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, zkušenost z Linky důvěry. Výcviky: SUR, lektorka ve 3 komunitách, kandidátka ČSPAP, absolventka ČIS, lektorka ILF, akreditovaná vedoucí Balintovských skupin.

PhDr. Martin Huk
Kontakt: https://www.psychoterapie-andel.cz/psycholog/phdr-martin-huk/

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
Adresa: Cetera, Senovážné náměstí 6, Praha 1
E-mail: jiri.jakubu@cetera.cz
Telefon: 777 282 534
Web: www.cetera.cz/page.php?id=5-phdr-jiri-jakubu-ph-d
Profesní charakteristika:

MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Adresa:
Psychoterapeutická praxe, IBC Příkop 4, 602 00 Brno
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 603 836 428
Web: www.klimpl.com
Profesní charakteristika: Odborný lékař psychiatr a psychoanalytický psychoterapeut. Tréninkový a supervizní terapeut ve výcvikových programech ČSPAP (individuální sekce, skupinová sekce) a BIP. Spolupracuje s IAPSA a SSPAP. Zaměření: psychoanalytická psychoterapie dospělých - individuální a skupinová, supervize, výuka.

Doc. PhDr.  Jana Kocourková
Bydliště:
Praha 7, Nad Královskou oborou, 170 00
Pracoviště: UK 2. lékařská fakulta, V úvalu 84, Praha 5, 150 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 603 431 701
Profesní charakteristika: Klinická psycholožka, habilitace v oboru lékařská psychologie, tréninková psychoanalytička dle požadavků IPA. Výuka, tréninková analýza, supervize. Zaměření: psychoanalýza, psychoterapie, poruchy příjmu potravy.

MUDr. Michal Kryl
Adresa:
Ježkova 255/8 Olomouc, 779 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 727 919 469
Web: www.terapie-krylovi.cz
Profesní charakteristika: Daseinsanalyticky pracující psychoterapeut, psychiatr, odborník na psychosomatickou medicínu.

Mgr. Petra Krylová
Adresa:
Ježkova 8, Olomouc- Svatý Kopeček 779 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 605 488 633
Web: www.PsychologieKrylova.cz, doposud není funkční

Mgr. Jan Kulhánek
Adresa: PSYCHOTERAPIE ANDĚL, Ženské domovy, Ostrovského 253/3, Praha 5 - Smíchov
Kontakt: [javascript protected email]
Web: www.kulhanek-psycholog.cz, www.psychoterapie-andel.cz
Profesní zaměření: Psychoterapeut (dětská a dorostová klientela, párová a rodinná terapie, psychoterapie poruch příjmu potravy, terapie psychóz), supervizor ČIS

Mgr. Lucie Lucká
Adresa:
Kafkova 3  Praha 6, blízko konečné metra A Dejvická
Telefon: 728 837 868
Profesní charakteristika: v současné době působí v soukromé praxi. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem a supervizorem individuální a párové/rodinné sekce ČSPAP. Nabízím individuální zkušenost psychoanalyticky orientovanou plus supervizi individuálních a párových případů

MUDr. Marek Lukuvka
Kontakt: http://www.lukuvka.cz/cs/

MUDr. Daniel Mago
Adresa: 
Poliklinika Šustekova, Šustekova 2, 85104 Bratislava- Petržalka
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +420 944 190 674
Web: www.psychoterapia-mago.sk
Profesní charakteristika: ambulantný psychiater, psychoterapeut - psychodynamická psychoterapia

MUDr. Helena Pavlová
Adresa:
Velké náměstí 164/4, 500 03, Hradec Králové
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 495 512 921, 777 231 207
Profesní charakteristika: Absolventka LF UK v Hradci Králové, atestace I. st. v psychiatrii v r.1988, atestace II. st. v psychiatrii 1997. Funkční specializace v systematické psychoterapii 1997, absolventka sebezkušenostního výcviku v psychoterapii SUR, absolventka Pražské psychoterapeutické fakulty, individuální cvičná psychoanalytická terapie u doc. MUDr. Václava Mikoty, CSc., účast na skupinových supervizích u doc. MUDr. Václava Mikoty, CSc., individuální supervize u MUDr. Kamila Černého.
Pracovala jsem na Psychiatrické klinice v Hradci Králové, pak jako ambulantní psychiatr, od r. 1994 dosud privátní psychoterapeutická praxe. Zabývám se individuální psychoanalytickou psychoterapií, individuální a skupinovou supervizí.

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
Adresa:
Psychologické a psychoanalytické konzultace, Špalíček, Zelný trh 332/12, 602 00 Brno
E-mail: [javascript protected email], [javascript protected email], kontakt nejlépe e-mailem
Telefon: +420 608 709 862
Web: www.miroslavpetrzela.czwww.spalicek.cz/cs/miroslav-petrzela
Profesní charakteristika: klinický a forenzní psycholog, psychoterapeut. Absolvoval výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii (SUR) a katatymně imaginativní psychoterapii (KIP). Kandidát Psychoanalytického institutu při České psychoanalytické společnosti. Docent ČSKIP, poskytuje individuální sebezkušenost, individuální supervizi a supervizi v malé skupině. Tréninkový terapeut a supervizor v programu BIP, spolupracuje s IAPSA. Publikuje v odborných a populárních časopisech. Přeložil Rorschacha (Exner) a část Psychologie (Atkinson). Pracuje s dospělými, dětmi a dospívajícími v soukromé praxi v Brně. Zaměřuje se především na pacienty s poruchami osobnosti, perverzemi, psychózami a poruchami autistického spektra. 
Poskytuje individuální sebezkušenost, individuální supervizi a supervizi v malé skupině.

PhDr. Věra Rašková
Adresa: K Hájku 712, 250 91 Zeleneč
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 603 551 893
Web: https://personalia.cz/czech/kontakty_cz.html

PhDr. Jan Šikl, Ph. D.
Adresa:
Kubelíkova 7, Praha 3, 130 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 222 722 839, 604 747 889
Profesní charakteristika: speciální pedagog, psycholog, psychoterapeut, psychoanalytik, supervizor ČIS. Výcviky: psychoanalytický výcvik, SUR, jungiánská analytická psychoterapie, psychodrama, balintovský výcvik, mezinárodní výcvik v léčbě drogových závislostí, výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí. Pracuje v soukromé praxi na Žižkově.

Mgr. Roman Telerovský
Adresa:
Soukromá psychoanalytická praxe, Karlovo náměstí 559/28, Praha 2
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +420 737 366 293
Web: www.telerovsky.cz
Profesní charakteristika: Klinický psycholog a psychoanalytik, člen České psychoanalytické společnosti a International Psychoanalytical Association. Pracuje v privátní praxi v Praze. Má dvacetiletou terapeutickou zkušenost, řadu let působil jako vedoucí klinický psycholog Denního sanatoria Horní Palata při VFN a 1. LF UK v Praze, fungoval rovněž jako výcvikový psychoterapeut a supervizor Institutu aplikované psychoanalýzy a přednášel externě v Psychologickém ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti přednáší o psychoanalýze externě na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v Institutu klinické psychologie a v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Vydal knihy Skutečnost imaginace (2015) a Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii (s D. Holubem, 2013). Je spolueditorem sborníku psychoanalytických prací Strach z cizího (s M. Mahlerem, 2016).

PhDr. Michael Václavík
Adresa
: Psychoterapeutická praxe, Pržno 201, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +420 739 922 815
Web: www.michaelvaclavik.cz
Profesní charakteristika: Klinický psycholog, psychodynamicky orientovaný psychoterapeut se specifickým zaměřením na Transference Focused Psychotherapy.  Absolvent psychoterapeutických výcviků SUR, KIP a BIP. Lektor, individuální a skupinový trenér a supervizor v Brněnském institutu psychoterapie. 

PhDr. Luděk Vrba
Adresa:
Vratislavova 2, Praha 2
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 224 919 906
Profesní charakteristika: Psychoanalytik, psychoanalytický psychoterapeut, skupinový analytik. Vzděláním klinický psycholog.  Výcvik v psychoanalýze (člen České psychoanalytické společnosti – ČPS -  od 2000),  ve skupinové psychoterapii (SUR 1986), skupinové analýze (IGA Copenhagen 2001). Supervizní a tréninkový psychoanalytický psychoterapeut v rámci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP -  (v individuální a skupinové sekci), výcvikový skupinový analytik (v Institutu skupinové analýzy Praha – IGA Praha). Lektorská aktivita v ČPS, ČSPAP, IGA Praha, IAPsA (Institut aplikované psychoanalýzy). Nyní v soukromé praxi.

Mgr. Lenka Zajícová
Adresa:
Krčská 59/1079, Praha 4, 140 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 604 591 671
Web: www.zajicova-psychologie.cz
Profesní charakteristika: pracuji jako klinická psycholožka v soukromé praxi. V roce 1996 jsem absolvovala klinickou psychologii na FFUK, atestaci z klinické psychologie v roce 1999, funkční specializaci v psychoterapii v roce 2000. V roce 1999 dokončila výcvik ve skupinové psychoterapii VIAP, dynamicky a hlubinně psychoterapeuticky orientovaný s lektory Z. Pinďákovou a L. Senkem, v roce 2005 uzavřela sebezkušenostní část výcviku v psychoanalytické psychoterapii u J. Kocourkové. Další absolvované semináře a výcviky: focusing, poruchy příjmu potravy, dovednosti ve vedení psychoterapeutické skupiny, různé  dětské a dospělé diagnostiky, léčba schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. Pravidelně se účastním seminářů psychoanalytické psychoterapie. Supervidovala jsem své pacienty u L. Vrby, nyní u L. Lucké. Od roku 2006 jsem členkou AKP. Od roku 1997 jsem byla zaměstnaná na psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset, vedla jsem zde stacionář pro hraniční poruchy osobnosti a pracovala s individuálními klienty, od roku 2003 jsem si otevřela vlastní psychologickou praxi. V práci s klienty se specializuji na dlouhodobou individuální psychoterapii dospělých psychoanalytického zaměření, těžší i lehčí poruchy osobnosti a poruchy příjmu potravy.

Mgr. Marie Zemanová
Adresa:
Cetera, Senovážné náměstí 6, Praha 1
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 602 267 583
Web: www.cetera.cz/page.php?id=6-mgr-marie-zemanova
Profesní charakteristika: registrovaný klinický psycholog, psychoanalytický terapeut s dlouholetou zkušeností v individuální a skupinové psychoterapii a v práci s těžce somaticky nemocnými, supervizor ČIS.