Členové zkušební komise PVŠPS

Psychodynamický výcvik PVŠPS

Dle abecedy:

Mgr. Radovan Hrubý

vzdělání:
FF UK, Praha, psychologie, rok ukončení: 2005
ZSF JčU, sociální péče, rok ukončení: 2000
2009 – atestace v oboru klinická psychologie
2010 – funkční specializace v systematické psychoterapii
od 2006 – výcvik v jungovsky orientované psychoterapii pořádaný ČSAP
2001-2005 – výcvik ve skupinově-komunitní terapii (model SUR) pořádaný VIAP-PPF
2000-2003 – výcvik v systemickém přístupu Umění pomáhat pořádaný ISZ
1992-1996 – Pražská psychoterapeutická fakulta
odborné zaměření:
individuální psychoterapie analyticky zaměřená
psychoterapie u psychosomatických obtíží, neurotických poruch a psychóz
podpora v seberozvoji a individuaci

MUDr. Alexandra Kroupová
vzdělání
1. LF UK, Praha, obor všeobecné lékařství, rok ukončení: 1992
atestace z psychiatrie prvního stupně, 1992
výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, rok ukončení: 2001
výcvik v individuální psychoanalytická psychoterapii, 2001-2004
funkční specializace v systematické psychoterapii, 2008
odborné zaměření
psychoterapie skupinová a individuální u onemocnění neurotického, psychosomatického a osobnostního okruhu

Mgr. Jan Kulhánek
vzdělání
FFUK Praha, jednooborová psychologie, rok ukončení: 2002
atestace z klinické psychologie, 2005
funkční specializace v oboru klinická psychologie, 2006
Dynamicky orientovaný komunitní výcvik v psychoterapii (VIAP) 1992 – 1997
odborné zaměření:
psychoterapeutická práce s dospívajícími, páry i celou rodinou
psychoterapie dospělých
léčba poruch příjmu potravy

Mgr. Martina Kukolová
vzdělání:
FF UK, Praha, jednooborová psychologie
výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii SUR
Terapie partnerských vztahů SKT Liberec
atestace z klinické psychologie
funkční specializace v systematické psychoterapii
akt. probíhající supervizní výcvik ČIS
odborné zaměření:
klinicko-psychologická diagnostika
psychoterapie individuální, skupinová, partnerská
supervize

Mgr. Ing. Alexandra Říhová
vzdelanie:
FF UK Bratislava, klinická psychológia
atestácia z klinickej psychológie
funkčná špecializácia v systematickej psychoterapii
výcvik v Krátkodobej analyticky orientovanej psychoterapii
výcvik v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii
výcvik v integratívnej supervízii EAS
výcvik v psychoanalytickej manželskej a rodinnej terapii
výcvik v operacionalizovanej psychodynamickej diagnostike (OPD-2)
odborné zameranie:
individuálna psychoterapia
skupinová psychoterapia
lektorka Slovenského inštitútu krátkodobej psychoanalytickej psychoterapie
lektorská činnost v rámci vedenia výcvikov
vedenie Bálintovských skupín
supervízia
párová terapia

PŘIHLÁŠKA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
Přihlášku prosíme odešlete na adresu: [javascript protected email].