calek.jpg

 

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.

Oldřich Čálek zcela zásadně přispěl k uvedení daseinsanalýzy do českého prostředí, v počátku především překlady fenomenologických a daseinsanalytických textů, následně texty vlastními. Stál u zakládání České daseinsanalytické společnosti a byl jejím předsedou. Věnoval se psychoterapii individuální i skupinové, vedl daseinsanalytické výcviky. Od počátku byl také neodmyslitelně spjat s naší školou. Byl členem Akademické rady PVŠPS, podílel se na jejím vědeckém a vzdělávacím programu. Do poslední chvíle se přes vlastní fyzické obtíže oddaně věnoval svým pacientům a klientům. Nikdy také neztratil živý zájem o filozofii a daseinsanalýzu, ve které se neustále vzdělával, diskutoval a psal o ni.  Budeme si ho pamatovat jako velmi laskavého, moudrého, skromného a statečného člověka.
Parte