Program přednášek

Červen 2024

Přednášky jsou především pro studenty Pražské psychoterapeutické fakulty.

Program ke stažení ve Wordu najdete zde.

 

Motto

Před naším je zahrádečka,
v té zahrádce fialečka,
rozmarýn zelený,
on pěkně voní.

Český rok, z Moravy

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
zveme Vás na 292. víkend Pražské psychoterapeutické fakulty, který se koná ve dnech 14. a 15. června 2024 ve velké aule Filosofické fakulty UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1..

Program

Pátek 14. 6.:

17.00 

D. Holubová:

Úvod do psychiatrie IX.

19.00

P. Zach:

Jungovská psychoterapie III.


Sobota 15. 6.:

  9.00

A. Frolkovičová:

Jedlo a nálada

10.40

OKÉNKO SDĚLENÍ A INFORMACÍ

11.00

Debata:

Lidské zlo a psychoterapie

14.00

N. Žilka:

Spoznávame zlé molekuly v strave, ktoré devastujú ľudský mozog?

16.00

J. Růžička:

Vybrané kapitoly z psychoterapie IX.

POSELSTVÍ

Kdyby to Pámbů dal, jinínská matička,
aby se povedla, míšeňská jablíčka.

Český rok, z Prácheňska

 

Jaro je sice kalendářně ještě nedokončené, ale v mnoha ukazatelích čas předběhlo. Do léta vstupujeme s předstihem, ale to neznamená,
že nemáme ctít staré latinské připomenutí „festina lente“, „spěchej pomalu“!
Kromě přání dobré zábavy, odpočinku a cestování právě toto latinské přísloví připomínáme.
K tomu přejeme pěkné počasí. A dávejte na sebe i lidi a zvířátka patřící k vám pozor! Nic jiného již asi stejně nestihnete.

Na setkání se těší Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Platba jednotlivého víkendu přes e-shop

Zde najdete předběžný, orientační program přednášek PPF na aktuální školní rok a program předchozích několika let. Program se zhruba každé tři roky opakuje.

Plán na školní rok 2023/24

ZÁŘÍ
D. Holubová: Úvod do psychiatrie I.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie V.
O. Schorm: Úvod do koučování
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie I.
J. Růžička a kol.: Svědectví účastníků výcviku Péče o duši
P. Štěpničková: Psychoterapie a šamanismus

ŘÍJEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie II.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VI.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří - změna společenských stereotypů?
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie II.
M. Soukup: Psychologická antropologie: výzkumy kmenových společností
E.Syrovátková: Péče o pacienty v závěru života

LISTOPAD
D. Holubová: Úvod do psychiatrie III.
M. Westman: Umění - kultura - komunita - humanita
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří - změna společenských stereotypů?
D. Kroupa: Obraz války v dějinách a dnes
J. Poněšický: Lidskost a téma lásky v psychoterapii  
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie III. 

LEDEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IV.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VII.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří - změna společenských stereotypů?
D. Kroupa: Obraz války v dějinách a dnes II.
A. Mocková: Aktivizace seniorů v rámci terénní asistenční péče
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie IV.  

ÚNOR
D. Holubová: Úvod do psychiatrie V.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VIII.
K. Balcar: Metody psychoterapie
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie V.
V. Drábek: Výtvarný Ateliér a komunitní centrum ART
M. Slaninka: Současná psychoterapie

BŘEZEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VI.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie IX.
O. Schorm: Úvod do koučování II.
D. Kroupa: Obraz války v dějinách a dnes II.
P. Kouba: Psychoterapie ve světle řecké tragédie
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie VI.    

DUBEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VII.
P. Zach: Jungovská psychoterapie I.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie VII.
M. Kocáb: Člověk se narodil svobodný a všude je v řetězech…Vývoj lidských práv
R. Syrovátková: Taneční terapie
J. Poněšický: Psychosomatika z psychoanalytického hlediska

KVĚTEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VIII.
P. Zach: Jungovská psychoterapie II.
P. Kouba: Psychoanalýza a daseinsanalýza
M. Soukup: Antropologie války
A. Mocková: Doprovázení umírajících
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie VIII.   

ČERVEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IX.
P. Zach: Jungovská psychoterapie III.
A. Frolkovičová: Jedlo a nálada
Debata: Lidské zlo a psychoterapie
N. Žilka: Spoznávame zlé molekuly v strave, ktoré devastujú ľudský mozog?
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie IX.

Školní rok 2022/23

ZÁŘÍ
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie I.
O.Schrom: Úvod do neurolingvistického programování–rozvoj zdravé osobnosti
M. Slaninka: Úvod do daseinsanalýzy I.
J. Růžička: K základům psychoterapie I.
B. Čepická: Transakční analýza I.
B. Čepická: Transakční analýza II.           

ŘÍJEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie II.
K. Balcar: Přehled psychoterapeutických směrů
D. Kroupa: Smysl a význam svobodných voleb
J. Růžička: K základům psychoterapie II.
M. MÜller: V čem může psychoterapie těžit z kulturní antropologie
M. Slaninka: Úvod do daseinsanalýzy II.

LISTOPAD
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie III.

Výcvik „Péče o duši“ – výpověď účastníků
M. Kocáb: Může být politika péčí o duši?
J. Růžička: K základům psychoterapie III.
M. Matuštík: Filosofické otázky o smrti a umírání
M. Slaninka: Úvod do daseinsanalýzy III.

LEDEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie IV.

P. Remeš: Psychoterapie a spiritualita
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie I.
J. Růžička: K základům psychoterapie IV.
O.Schrom: Úvod do neurolingvistického programování–rozvoj zdravé osobnos II.

ÚNOR
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie V.
P. Popov: Psychoterapie u závislostí
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie II.
J. Růžička: K základům psychoterapie V.
J. Koťa: Sociální psychologie I.
C. Ebert-Zeminová: Světy ve světě. Literatura a psychoterapie

BŘEZEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VI.
J. Koťa: Sociální psychologie II.

J. Růžička: K základům psychoterapie VI.
M. Kocáb: Slovo o svobodě
J. Růžička a jeho host

DUBEN
E. Syrovátková: Péče o pozůstlé a umírající
J. Koťa: Sociální psychologie III.

S. Frolkovičová:  Kauzistika psychosomatického pacienta z pohľadu medicíny aj psychoterapie
N. Žilka: Dokážeme zatiahnut brzdy rozbiehajúcej sa Alzheimerovej chorobe skôr ako naberie plnú rýchlosť?
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VII.
J. Růžička: K základům psychoterapie VII.                                                    

KVĚTEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VIII.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie III.
J. Koťa: Sociální psychologie IV.
J. Růžička: K základům psychoterapie VIII.
J. Poněšický: Rezistnce vůči psychoterapii
K. Nešpor: Vrozené způsoby, jak se uvolnit

ČERVEN
B. Čepická: Transakční analýza III.  
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie IV.
B. Čepická: Transakční analýza IV.
Debata: Lidská práva a psychoterapie
J. Koťa: Sociální psychologie V.
L.Šimeček, M. Křižalkovičová: O smrti, umírání a doprovázení

 

Plán na školní rok 2021/22

ZÁŘÍ
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie I.  
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii
D. Kroupa: Nic než národ!
M. Kocáb: Vědomí souvislostí  
J. Poněšický: Co se odehrává a působí v psychoterapii
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality I.

ŘÍJEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie II.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality II.
A. Hogenová: Fenomenologie
J. Zizler: Literatura a psychoterapie
P. Zahradník: Bolesti těla a napětí v mysli z pohledu fyzioterapeuta
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii II.

LISTOPAD
A. Hogenová: Fenomenologie II.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality III.
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie III. 
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii III.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza I.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza II.

LEDEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IV.
D. Kroupa: Filosofie a politika, význam vzájemných vztahů od antiky do současnosti
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie I.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii IV.
M. Kumara: Ajurvéda - věda o životě (tlumočeno z angličtiny)
J. Koťa: Téma lásky I.

ÚNOR
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie V.
J. Koťa: Téma lásky II.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie II.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii V.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza III.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza IV.

BŘEZEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VI.
J. Poněšický: Duše a tělo - psychosomatická a somatopsychická perspektiva 
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie III.
M. Kocáb: K situaci na Ukrajině
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality IV.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii VI.

DUBEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VII.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality V.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie IV.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii VII.   
J. Koťa: Téma lásky III.
I. Marko: Člověk a město v dialogu

KVĚTEN
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné I.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné II.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie V.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii VIII.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné III.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality VI.

ČERVEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VIII.
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IX.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie VI.
Debata: Inspirace komunitní a skupinovou psychoterapií. Hledání nových možností a horizontů 
E. Syrovátková: Daseinsanalýza v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii IX..
 
 

Plán na školní rok 2020/21

ZÁŘÍ
D. Holubová: Úvod do psychiatrie I.
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta I.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie V.
J. Růžička, host M. Kocáb: Psychoterapie v některých aktuálních souvislostech
A. Mocková: Aktivizace seniorů v rámci terénní asistenční péče
J. Poněšický: Narcismus v psychoteapii. Narcismus ve společnosti

ŘÍJEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie II.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VI.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří - změna společenských stereotypů? I.
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta II.
K. Balcar: Psychologie osobnosti V.    
K. Balcar: Psychologie osobnosti VI.                                               

LISTOPAD
D. Holubová: Úvod do psychiatrie III.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VII.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří-změna společenských stereotypů? II.
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta III.
J. Sokol: Mrav, morálka, Etika
J. Kulhánek: Jak psychoterapeut pracuje s dětmi a mládeží

LEDEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IV.
A. Houska: „Hlavně neříkejte mamince, že umírá!" otevřen komunikace jako základ paliativní péče
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří-změna společenských stereotypů? III.
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta IV.
J. Sokol: Etika a život
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VIII.

ÚNOR
D. Holubová: Úvod do psychiatrie V.
I. Málková: Kognitivně-behaviorální terapie obezity. Jak neprohubnout život
K. Balcar: Realita svědomí: psychologická, nebo existenciální?
J. Koťa: Vzpomínky na Prof. Jana Sokola, Ph.D. CSc. a jeho dílo
.P. Remeš: Sekty a duševní zdraví
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta V.

BŘEZEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VI.
J. Kulhánek: Rodina s puberťákem u psychoterapeuta
V. Drábek: Výtvarný Ateliér a komunitní centrum ART 
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta VI.
D. Kroupa: Opomíjené základy demokracie
J. Poněšický: O strachu a obavách z psychoterapeutické situace                     

DUBEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VII.
J. Zlámaný: Aktivní imaginace
J. Koťa: Platón a teorie ideí
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta VII.
P. Zach: Jungovská psychoterapie I.
P. Zach: Jungovská psychoterapie II.

KVĚTEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VIII.
J. Koťa: Platón o duši
P. Zach: Jungovská psychoterapie III.
M. Slaninka: Slovo k daseinsanalýze
O. Schorm: Úvod do gestalt terapie I.
O. Schorm: Úvod do gestalt terapie II.

ČERVEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IX.
J. Koťa: Platónova psychologie
A. Frolkovičová: Dobrá výživa
Debata: Kam a kudy se ubírá psychoterapie
C. Ébert-Zeminová: Osudové přátelství: psychoanalýza a literatura
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta VIII.

           

Školní rok 2019/20

ZÁŘÍ
K. Balcar: Přehled psychoterapeutických směrů
P. Štěpničková: Vzorce strachu (důvěra nebo strach v našem životě?)
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie      
J. Poněšický: Vývoj k ženství a mužství
K. Hnilica: Psychologie osobnosti I.
T. Sedláček: Maniodepresivní ekonomie

ŘÍJEN
B. Čepická: Transakční analýza I.
B. Čepická: Transakční analýza II.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie I.
M. Matuštík: Paměť - lék či jed?  
J. Poněšický: Primát subjektivity a interakce v psychoterapii
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie I.

LISTOPAD
J. Holeyšovský: PCA Humanistická psychoterapie podle Carla Rogerse I.
J. Holeyšovský: PCA Humanistická psychoterapie podle Carla Rogerse II.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie II.
K. Janeček: D21 jako nástroj konsenzu v demokracii 21.století
K. Hnilica: Psychologie osobnosti II.
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie II.    

LEDEN
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie II.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie III.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie III.
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie III.
K. Hnilica: Psychologie osobnosti III.  
P. Zahradník: Děti, energie a bolesti těla pohledem fyzioterapeuta

ÚNOR
B. Čepická: Transakční analýza III.
B. Čepická: Transakční analýza IV.
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie IV.
M. Westmanová: Arteterapie
K. Hnilica: Psychologie osobnosti IV.
J. Sokol: Evropský Duch

ČERVEN

J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie IV.
A. Kocáb: Vabank – temná zákoutí sametové revoluce
J. Poněšický: Psychosomatika: Sebeúzdravné potenciály
Debata: Psychosomatická otázka
K. Nešpor: Svépomoc a krátká intervence u návykových nemocí
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie VII.  

 

Školní rok 2018/19

ZÁŘÍ
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie I.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza I.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti I.
J. Růžička: Úvodní slovo o psychoterapii
J. Poněšický: Kdo jsem? já, self, osobnost a identita
M. Kavale: Trauma z pohledu psychoterapie

ŘÍJEN
M.Kopřivová: Psychoanalytická psychoterapie u dětí a dospělých
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza II.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti II.
V. Smékal: Proč se radovat?
J. Koťa: Sociální psychologie IV. Láska
P. Remeš: Bible a psychoterapie       

LISTOPAD
Debata: Psychoterapie a psychoterapeuti z pohledu pamětníků I. (A. Hogenová, J. Růžička, J. Koťa, J. Poněšický, J. Zlámaný)
Debata: Psychoterapie a psychoterapeuti z pohledu pamětníků II. (A. Hogenová, J. Růžička, J. Koťa, J. Poněšický, J. Zlámaný)
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza III.
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie III.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti III.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie I.  

LEDEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie III.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza IV.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti IV.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie II. 
O. Schorm: Úvod do koučování
J. Kožnar: Pojem sexuálního zdraví a sexuálních práv člověka v současnosti

ÚNOR
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IV.
L. Trapková, V. Chvála: Poruchy rodinné struktury a psychosomatika
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie I.
M. Zikmund: Meditace
J. Sokol: O pravdě, omylu a lži
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie III.

BŘEZEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VI.
J. Koťa: Sociální psychologie V. Komunikace
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie II.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie IV.
J. Poněšický: Od psychoanalýzy k psychodynamické psychoterapii
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné I.

DUBEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VII.
J. Koťa: Sociální psychologie VI. Sociální vztahy
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie III.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie V.  
J. Sokol: Co jsou peníze?
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné II.

KVĚTEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VIII.
M. Slaninka: Úvod do daseinsanalýzy I.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie IV.
A. Hogenová: Cesta k sobě samému
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné III.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie VI.                           

ČERVEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IX.
M. Slaninka: Úvod do daseinsanalýzy II.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie V.
Debata
Mensajero Asdrubal: Přístup k životu u původního kmene Arhuaco v současné Kolumbii (tlumočeno ze španělštiny)
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie VII.    

 

Školní rok 2017/18

ZÁŘÍ
D. Holubová: Úvod do psychiatrie I.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality I.
K. Balcar: Metody psychoterapie – přehled spektra psychoterapeutických metod
J. Koťa: Spiritualita v postmoderní době        
O. Schorm: Úvod do neurolingvistického programování–rozvoj zdravé osobnosti
P. Remeš: Sekty a duševní zdraví

ŘÍJEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie II.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality II.
V. Masáková: Možnosti psychoterapie v oblasti školství   
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie I.
O. Schorm: Úvod do neurolingvistického programování–rozvoj zdravé osobnosti II.

LISTOPAD
D. Krch: Poruchy příjmu potravy - možnosti léčby
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality III.     
P. Remeš: Náboženství a psychoterapie
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie II.
J. Sokol: Svoboda – a co s ní?
J. Poněšický: Psychoterapeutický postoj, proces a cíl

LEDEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie III.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality IV.
P. Zach: Jungovská psychoterapie I.
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie III.
J. Koťa: Platón o duši I. (Teorie idejí)
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie IV.

ÚNOR  
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IV.
D. Holubová: Úvod do psychiatrie V.
J. Koťa: Platón o duši II. (Úvod k učení o duši)
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie V.
O. Schorm: Úvod do gestalt terapie I.
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie VI.    

BŘEZEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VI.
K. Balcar: Člověk a trauma
P. Štěpničková: Psychoterapie a šamanismus
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie VII.
J. Poněšický: Neuropsychoterapie, neuropsychoanalýza a neurofilozofie
J. Koťa: Platón o duši III. (Platónova psychologie)

DUBEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VII.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality V.
P. Zahradník: Bolesti těla a napětí v mysli z pohledu fyzioterapeuta
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie VIII.
O. Schorm: Úvod do gestalt terapie II.
J. Koťa: Sociální psychologie I. Interpersonální vnímání

KVĚTEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VIII.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality VI.
J. Koťa: Sociální psychologie II. Interpersonální vnímání II.
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie IX.
P. Zach: Jungovská psychoterapie II.
P. Zach: Jungovská psychoterapie III.                                  

ČERVEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IX.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality VII.
J. Koťa: Sociální psychologie III. Postoje
Debata: Nevyslovené pochybnosti psychoterapeuta
L. Pourová: Syndrom ADHD v dospělosti a práce s ním
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie X.

 

Školní rok 2016/17

ZÁŘÍ
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie I.    
K. Balcar: Přehled psychoterapeutických směrů
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie
M. Kocáb: Péče o duši, psychoterapie a politika  
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti V.
J. Šavlík: Psychosomatické kazuistiky I.

ŘÍJEN
B. Čepická: Transakční analýza I.
B. Čepická: Transakční analýza II.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie II.    
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie II.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VI.
J. Poněšický: Život pod stresem, prevence, následky, terapie

LISTOPAD
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie III.    
K. Balcar: Racionálně-emotivně-behaviorální terapie Alberta Ellise
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie III.
Panel: 25 let PPF
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VII.
J. Šavlík: Psychosomatické kazuistiky II.

LEDEN
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie VII. Hádky a konflikty v komunikaci
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie IV.    
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie IV.
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie IV.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VIII.
I. Málková: Kognitivně-behaviorální terapie obezity. Jak neprohubnout život

ÚNOR
B. Čepická: Transakční analýza III.
B. Čepická: Transakční analýza IV.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie V.    
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie V.  
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie V.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie VIII. Teorie socializace      

BŘEZEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VI.
J. Poněšický: Srovnání výchovných a psychoterapeutických principů
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie IX. Teorie socializace II.  
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie VI.
J. Šiklová: Stáří a stárnutí
J. Jílek: Tzv. laičtí terapeuti

DUBEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VII.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VI.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří – změna společenských stereotypů? I.
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie VII.
K. Nešpor: Psychoterapie návykových nemocí I.
K. Nešpor: Psychoterapie návykových nemocí II.

KVĚTEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VIII.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VII.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří – změna společenských stereotypů? II.
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie VIII.
J. Körner: Pojetí terapeutického vztahu a přenosu v současné psychoanalýze
V. Drábek: Ateliér radostné tvorby - kouzlo výtvarného umění

ČERVEN
A. Houska: Hlavně neříkejte mamince, že umírá! Aneb otevřená komunikace jako základ paliativní péče
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie IX.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří – změna společenských stereotypů? III.
Debata: Nepojmenovaná a zamlčená témata lásky v psychoterapii
A. Mocková: Aktivizační techniky v rámci osobní asistence u seniorů
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie X.

 

Školní rok 2015/16

ZÁŘÍ
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie I.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza I.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti I.     
J. Růžička: Proč psychoterapie někdy léčí a někdy ne?  
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti I.
J. Poněšický: Proces změny v psychoanalytické a psychodynamické psychoterapii

ŘÍJEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie II.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza II.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti II.     
J. Růžička: Snový život  
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti II.
J. Poněšický: Agrese, násilí a moc v životě i v psychoterapii

LISTOPAD
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie III.
Debata: Vzpomínky na osobu a dílo prof. Knoblocha
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti III.     
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti III.
J. Růžička: Snový život II.

LEDEN
L. Trapková, V. Chvála: Struktura rodiny a co z toho vyplývá
I. Růžičková: Psychoanalytická psychoterapie u dětí a dospívajících, její specifika
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza III.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza IV.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie V. Komunikace
P. Remeš: Pastorační péče, náboženství a psychoterapie

ÚNOR
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie V.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti IV.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie I.
J. Růžička: Snový život III.
J. Holeyšovský: Rogersovská psychoterapie I.
J. Holeyšovský: Rogersovská psychoterapie II.     

BŘEZEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VI.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné I.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie II.
J. Růžička: Snový život IV.
J. Hejný a kol.: Zkušenosti studentů z výjezdu za uprchlíky
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie I.

DUBEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VII.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné II.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie III.
J. Růžička: Snový život V.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie VI. Sociální vztahy
V. Šmilauer: Přítomnost, všímavost (mindfulness), meditace

KVĚTEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VIII.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné III.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie IV.
Panel: 100 let od narození Doc. MUDr. Jaroslava Skály
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie II.
J. Růžička: Snový život VI.

ČERVEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IX.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie III.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie V.
Debata
J. Poněšický: O dobru a zlu, lásce a nenávisti
J. Růžička: Snový život VII.

 

Školní rok 2014/15

ZÁŘÍ       
D. Holubová: Úvod do psychiatrie I.
J. Kožnar: Lidská sexualita I.
P. Remeš: Poradenská činnost v oblasti sekt a nových náboženských směrů  
J. Růžička: Úvod do psychoterapie I.
J. Růžička: Psychologie osobnosti
M. Skála: Jungovská psychoterapie I.

ŘÍJEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie II.
M. Skála: Jungovská psychoterapie II.
M. Soukup: Antropologie smrti
J. Růžička: Úvod do psychoterapie II.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti V. 
M. Uhlíř: Umírám? Kolik času mi zbývá?

LISTOPAD
D. Holubová: Úvod do psychiatrie III.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie I. Interpersonální vnímání
L. Čejková: Koučink v klinické praxi
J. Poněšický: Tělo - mozek - psyché , nový pohled na psychosomatiku
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VI.  
J. Růžička: Úvod do psychoterapie III.

LEDEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IV. 
M. Skála: Jungovská psychoterapie III.
P. Remeš: Náboženství a psychopatologie
J. Růžička: Úvod do psychoterapie IV. 
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VII.
J. Sokol: Antropologie bolesti                                                           

ÚNOR
J. Poněšický: Úzkostná porucha a strach ze svobody
M. Skála: Jungovská psychoterapie III.
D. Holubová: Úvod do psychiatrie V. 
J. Růžička: Úvod do psychoterapie V.
J. Kožnar: Lidská sexualita II.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VIII.                                              

BŘEZEN  
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VI.
M. Skála: Jungovská psychoterapie V.
K. Balcar: Člověk a trauma: pojmy, poznatky, přístupy
J. Růžička: Úvod do psychoterapie VI.
P. Štěpničková: Využití starých spirituálních technik v psychoterapii
O. Dostálová: Nejčastější nemoci ve stáří a jejich zvládání

DUBEN (Březen II)
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VII.
J. Růžička: Úvod do psychoterapie VII.
M. Horáčková: Úvod do gestalt terapie I.
M. Hošková: Skupinová analýza
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie II. Interpersonální vnímání II.
O. Čálek: Úvod do daseinsanalýzy I.

KVĚTEN (Duben)
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VIII.
M. Horáčková: Úvod do gestalt terapie II.
J. Růžička: Úvod do psychoterapie VIII.
V. Smékal: Adlerovská individuální psychologie dnes – v psychoterapii a ve výchově
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie III. Postoje
O. Čálek: Úvod do daseinsanalýzy II. 

ČERVEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IX.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie IV. Láska
J. Poněšický: Psychoterapeutická situace a psychoterapeutický postoj
Debata: K otázce řeči, jazyka a moci v psychoterapii
 O. Dostálová: Prožívání stáří a užívání léků
J. Růžička: Úvod do psychoterapie IX.