Přihlášení a platby

Přihlášení na Pražskou psychoterapeutickou fakultu - celoživotní vzdělávání:

  • Studium je přístupné každému, nevyžaduje se žádné předchozí vzdělání.
  • Na PPF se nedělají přijímací zkoušky.
  • K přihlášení je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné.
  • Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února nebo během školního roku.

V současnosti přijímáme přihlášky na PPF:
   -
na školní rok 2018/2019 od února
   - studium je možné začít kdykoliv v průběhu školního roku, v případě zájmu napište na e-mail ppf@pvsps.cz

Termíny přednáškových víkendů na školní rok 2018-2019 najdete zde
Pokud máte nějaké dotazy, odpovědi najdete na stránce časté dotazy nebo se můžete obrátit na studijní oddělení (H. Králová), tel. 267 913 634, e-mail bcstudijni@pvsps.cz.

Studium ve školním roce 2018/2019 od února 2019

Vzhledem k tomu, že jsou na Pražské psychoterapeutické fakultě ve studiu na letošní školní rok ještě volná místa, nabízíme Vám možnost začít studovat od února 2019. Pokud se pro studium PPF rozhodnete, pošlete prosím vyplněnou závaznou přihlášku s údaji o zaplacení nejpozději do 20. ledna 2019 na e-mail ppf@pvsps.cz nebo na adresu: PhDr.Hana Drábková, PVŠPS-PPF, Hekrova 805, Praha 4, 149 00. Platit můžete složenkou typu A nebo bankovním převodem na číslo účtu 3017104504/0600, GEMB Praha, PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, jako variabilní symbol napište své telefonní číslo uvedené na přihlášce.
Cena školného na rok 2018/2019 je 4 580 Kč, snížená cena je 3 730 Kč. (Snížená cena platí pro studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, invalidní důchodce, důchodce, nezaměstnané, matky samoživitelky. Ve všech případech je třeba u zápisu předložit doklad.) Cena zahrnuje přednášky po celý rok, semináře se platí zvlášť na místě (1 300 Kč za rok).
Originál dokladu o zaplacení (a případný doklad pro slevu) přineste na zářijové fakultní setkání, které se uskuteční 22. a 23. 2. 2019 v budově FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, ve velké posluchárně. Zápis proběhne 22. 2. před začátkem přednášek na stejném místě. Během února Vám pošleme konkrétní program na fakultní víkend a další informace.

Údaje k platbám:

Číslo účtu

3017104504/0600, GEMB Praha

Majitel účtu

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět variabilní a specifický symbol.

  • Pokud chcete platit fakturou, požádejte o ni prosím Ing. Ecksteinovou (spravni@pvsps.cz).


Platby za PPF - Pražskou psychoterapeutickou fakultu (celoživotní vzdělávání):

  • Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vracení peněz).
  • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce. Doklad pro slevu je nutné přinést k zápisu.

 

Částka

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školné PPF
1. ročník 2018/19

normální

8 220 Kč

telefonní číslo uvedené na přihlášce
ve formátu TTTTTTTTT

-

snížené

6 690 Kč

normální od února 4 580 Kč
snížené od února 3 730 Kč

Školné PPF
vyšší ročníky 2018/19

normální

do 30. 6.

8 010 Kč

telefonní číslo uvedené na přihlášce
ve formátu TTTTTTTTT

-

po 30. 6.

8 190 Kč

po 31. 8.

8 290 Kč

   

snížené

do 30. 6.

6 480 Kč

po 30. 6.

6 660 Kč

po 31. 8.

6 760 Kč

   

 

Jednorázově 1 víkend 2018/19
(pouze pro vyšší ročníky)

   

platí se hotově na PPF

-

   
normální 1 130 Kč 
snížené 910 Kč

Zasílání programů poštou

250 Kč

telefonní číslo uvedené na přihlášce
ve formátu TTTTTTTTT