Přihlášení a platby

Přihlášení na Pražskou psychoterapeutickou fakultu - celoživotní vzdělávání:

  • Studium je přístupné každému, nevyžaduje se žádné předchozí vzdělání.
  • Na PPF se nedělají přijímací zkoušky.
  • K přihlášení je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné.
  • Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února nebo během školního roku.

V současnosti přijímáme přihlášky na PPF:
   -
na školní rok 2020/2021
   - studium je možné začít kdykoliv v průběhu školního roku, v případě zájmu napište na e-mail ppf@pvsps.cz

Termíny přednáškových víkendů na školní rok 2019-2020 a 2020-2021 najdete zde
Pokud máte nějaké dotazy, odpovědi najdete na stránce časté dotazy nebo se můžete obrátit na studijní oddělení (H. Králová), tel. 267 913 634, e-mail bcstudijni@pvsps.cz.

Studium ve školním roce 2020/2021

Pokud se pro studium PPF rozhodnete, pošlete prosím vyplněnou závaznou přihlášku s údaji o zaplacení nejpozději do 31 července 2020 na e-mail ppf@pvsps.cz. Platit můžete složenkou typu A nebo bankovním převodem na číslo účtu 3017104504/0600, GEMB Praha, PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, jako variabilní symbol napište své telefonní číslo uvedené na přihlášce.
Cena školného na rok 2019/2020 je 8 580 Kč, snížená cena je 6 960 Kč. (Snížená cena platí pro studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, invalidní důchodce, důchodce, nezaměstnané, matky samoživitelky. Ve všech případech je třeba u zápisu předložit doklad.) Cena zahrnuje přednášky po celý rok, semináře se platí zvlášť na místě (1 300 Kč za rok).
Originál dokladu o zaplacení (a případný doklad pro slevu) přineste na zářijové fakultní setkání, které se uskuteční 18. a 19. 9. 2020 v budově FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Zápis proběhne 18. 9. před začátkem přednášek (od 13.00) na stejném místě (FFUK). Během září Vám pošleme konkrétní program na fakultní víkend a další informace.

Údaje k platbám:

Číslo účtu

3017104504/0600, GEMB Praha

Majitel účtu

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět variabilní symbol.

  • Pokud chcete platit fakturou, požádejte o ni prosím Ing. Ecksteinovou (spravni@pvsps.cz).


Platby za PPF - Pražskou psychoterapeutickou fakultu (celoživotní vzdělávání):

  • Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vracení peněz).
  • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce. Doklad pro slevu je nutné přinést k zápisu.

 

Částka

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školné PPF
1. ročník 2020/21

 

1. ročník 2020/21

normální

8 580 Kč

telefonní číslo uvedené na přihlášce
ve formátu TTTTTTTTT

-

snížené

6 960 Kč

normální od února 4 780 Kč
snížené od února 3 880 Kč

Školné PPF
vyšší ročníky 2020/21

normální

do 30. 6.

8 370 Kč

telefonní číslo uvedené na přihlášce
ve formátu TTTTTTTTT

-

po 30. 6.

8 550 Kč

po 31. 8.

8 650 Kč

   

snížené

do 30. 6.

6 750 Kč

po 30. 6.

6 930 Kč

po 31. 8.

7 030 Kč

   

 

Jednorázově 1 víkend 2019/20
(pouze pro vyšší ročníky)

 

Jednorázově 1 víkend 2020/21
(pouze pro vyšší ročníky)

normální 1 160 Kč

platí se hotově na PPF

-

snížené 930 Kč
normální 1 180
snížené 950