Podrobné informace pro III. ročník

Závěrečná práce - 3. ročník

Termín: červen, září
Cena: 1000 Kč (platí se přes e-shop)

 I. Písemná práce v rozsahu nejméně 20 stran (60 znaků, 30 řádek)
II. Ústní obhajoba písemné práce (součástí obhajoby je také prokázání orientace v oboru)

 • Vyberete si jedno téma ze seznamu nebo si vymyslíte své vlastní (to je nutné předem konzultovat s Doc. Růžičkou). Práce by měla být vlastní úvahou, kritickým rozborem nebo srovnáním různých směrů a škol. Doporučujeme, aby práce obsahovala kazuistiky, ať v podobě zlomků nebo kazuistiky celé. Kazuistika musí být podložena teorií. Těm, kteří nepracují s klienty, se doporučuje popis vlastní zkušenosti. Pokud i tato chybí, je možné předložit práci čistě teoretickou. Po formální stránce musí práce splňovat stejné podmínky jako práce za první ročník (uvádění uvozovek a zdroje při citacích, seznam použité literatury podle uvedeného vzoru, viz Pravidla pro psaní práce). Práci je možno konzultovat s Doc. Růžičkou.
 • Obhajoba se koná v daném měsíci (tedy v červnu nebo září) obvykle v pátek, kdy je fakultní víkend. Práci je nutno poslat do 15. května nebo do konce srpna) na adresu: MUDr. Eva Růžičková, PVŠPS-PPF, Hekrova 805, 149 00 Praha 4. Dostanete potom pozvánku na určitou hodinu. Platí se na místě. K práci napište prosím adresu, rok započetí studia na PPF a datum a místo narození.

Témata pro závěrečnou práci (3. ročník)

 1. Psychoterapeutická kazuistika
  a) vlastní 
  b) známá, publikovaná kazuistika s vlastním rozborem a komentářem
 2. Teorie osobnosti ve vztahu k psychoterapii
 3. Psychoterapeutický vztah, přenos, protipřenos v psychoterapii
 4. Vědomí a nevědomí v psychoterapii
 5. Psychoterapeutický proces, fáze a zakončení
 6. Pojem já v psychoterapii
 7. Psychosomatika a psychoterapie
 8. Východiska a základní filosofie kognitivně-behaviorální psychoterapie
 9. Kognitivně-behaviorální psychoterapie u některého ze základních syndromů (úzkost, deprese)
 10. Psychoterapeutický proces v pojetí C.R.Rogerse
 11. Srovnání empatie v různých terapeutických přístupech
 12. Základní pojmová stavba transakční analýzy, uplatnění TA v rodinné terapii
 13. Východiska rodinné terapie a jejich uplatnění
 14. Co je a co není psychoterapeutická technika
 15. Filosofie a psychoterapie
 16. Přesahy psychoterapie s jinými disciplínami
 17. Psychoterapie dětí, kazuistika nebo zlomky kazuistiky
 18. Specifika psychoterapie mladistvých
 19. Vlastní téma (toto téma však musí být předem schváleno vedením fakulty)