Podrobné informace pro I. ročník

Klasifikovaný zápočet - 1. ročník

Termín: říjen, únor
Cena: 300 Kč (platí se přes e-shop)

Můžete si vybrat písemnou nebo ústní formu.

Písemná forma

I. Popis jednoho psychoterapeutického směru (nebo úvaha nad ním) – 10 stran (60 znaků, 30 řádek)
II. Definice psychoterapeutického pojmu – 2 strany (60 znaků, 30 řádek)

 • Vyberete si jeden psychoterapeutický směr z dále uvedeného seznamu a jeden psychoterapeutický pojem. Práce by měla obsahovat základní charakteristiku daného směru, cíle a metody léčby, měli by být uvedeni hlavní představitelé směru. Práce má prokázat, že uvedenému směru rozumíte, nemusí obsahovat Vaše původní myšlenky, nesmí však být doslovným opsáním textu z knihy. Při citacích z literatury je nutné napsat uvozovky a uvést zdroj, ze kterého citujete. Na konci práce musí být uveden seznam použité literatury (viz Pravidla pro psaní práce). To samé platí pro definici psychoterapeutického pojmu. V obou případech je třeba dodržet předepsaný rozsah.
 • Práci je nutno poslat do 10. daného měsíce (tedy 10. října nebo 10. února) na adresu: MUDr. Eva Růžičková, PVŠPS-PPF, Hekrova 805, 149 00 Praha 4. Výsledky se dozvíte při fakultním víkendu u paní Králové. Platí se na místě.

Ústní forma

I. Popis jednoho psychoterapeutického směru dle vlastního výběru
II. Definice psychoterapeutického pojmu dle vlastního výběru

 • Vyberete si jeden psychoterapeutický směr ze seznamu a jeden psychoterapeutický pojem a pohovoříte o něm. Měli byste prokázat, že danému směru a pojmu rozumíte.
 • Zápočet se koná v daném měsíci (tedy v říjnu nebo únoru) obvykle v pátek, kdy je fakultní víkend. Je nutné se přihlásit při fakultním víkendu v předchozím měsíci (tedy v září nebo lednu) u stolku v předsálí (u paní Králové) a s ní dohodnout přesnou hodinu.

Témata k zápočtu (1. ročník)

I. PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY A ŠKOLY

(Základní charakteristika, hlavní představitelé, cíle a metody léčby)

 1. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie
 2. Analytická psychologie C. G. Junga
 3. Individuální psychologie A. Adlera
 4. Neoanalýza
 5. Kognitivně-behaviorální psychoterapie
 6. Logoterapie a existenciální analýza V.Frankla
 7. Daseinsanalýza
 8. Gestalt terapie
 9. Rogersovská psychoterapie
 10. Komunikační směry
 11. Transakční analýza
 12. Hypnotická psychoterapie
 13. Systemická a rodinná terapie
 14. Kterýkoliv další psychoterapeutický směr uvedený v Základech psychoterapie S. Kratochvíla

II. PSYCHOTERAPEUTICKÝ POJEM

(např.odpor, kognitivní disonance, alterego, externalizace)