Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

Vzdělání, výcvik:

Vystudoval sociologii na FSV UK a psychologii v doktorském studiu na FF UK
Má za sebou Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik typu SUR
Výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga
Supervizorský výcvik ČIS
Individuální výcvik v Daseinsanalýze.

Působiště:

Vede vlastní psychoterapeutickou praxi
Působí jako supervizor, dlouholetý lektor kurzů, vede skupinové i individuální daseinsanalytické výcviky.
Své pracovní zkušenosti získal také jako psychoterapeut na klinice ESET, v ESET Help, Drop-in i v Sananimu.
Je členem představenstva Daseinsanalytické společnosti.
Učí skupinovou psychoterapii, aktivní imaginaci, mindfullness, Daseinsanalýzu aj.. na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Motto, myšlenka, citát:

Netlač na řeku teče sama.

Přednáška:

Festival Evolution 4.5.2019