PhDr. Jaroslav Šturma

Něco o sobě:

Klinický a poradenský psycholog, psychoterapeut, supervizor.
K osobnímu životu: Ženatý, otec pěti dětí, do rodiny přijato do pěstounské péče 6. dítě s těžkým zdravotním postižením, jež zemřelo po 10 letech života v rodině.

Vzdělání, výcvik:

Absolvent jednooborového studia psychologie na FF UK Praha, 1970, PhDr. 1971
2003 absolutorium výcviku Českého institutu pro supervizi a Iron Mill Institute.
1983 funkční specializace v klinické psychologii.
2005 funkční specializace v psychoterapii
2009 funkční specializace v dětské klinické psychologii.
2015 člen komise EFPA pro psychologické psychoterapeuty v rámci EU.
Výcviky v psychoterapii a supervizi, v rané péči (Portage). V současnosti vedoucí výcviků v psychoterapii a v rané péči (Portage) a v léčebné pedagogice podle Marie Montessoriové

Působiště:

Do r. 1987 psychologem v dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích
1988 – 1991 na dětské klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze (u prof. Dunovského, jako nástupce prof. Matějčka).
Po změně společenských poměrů od r. 1990 vysokoškolský učitel dětské psychologie a psychopatologie na Karlově universitě
1992 – 2018 zakladatel a ředitel Dětského centra Paprsek
Zakládající člen sdružení pro výcvik v psychoterapii SUR, od 1975 výcvikový psychoterapeut, od 1980 supervizor SUR.

Odborné zaměření, zájmy:

Člen redakčních rad odborných časopisů doma i v zahraničí (např. International Journal for Prenatal and Perinatal Psychology)
Člen vědeckých rad více institucí (např. Mezinárodní akademie pro vývojovou rehabilitaci v Mnichově, Evropské společnosti pro psychologii písma se sídlem Curychu)
Řádný člen mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení (USA) a Papežské akademie pro život, předseda mezinárodní studijní skupiny pro speciální výchovné potřeby (Velká Británie).
Po 20 let předseda Českomoravské psychologické společnosti
Koordinátor etické komise v rámci projektu Europsycholog za ČR
Od 80. let spolupracovník prof. Theodora Hellbrüggeho z Dětského centra v Mnichově. Přednášková činnost na kursech montessoriovské pedagogiky v Německu a ČR. Uvedení montessoriovské pedagogiky a terapie do ČR na počátku 90. let, otevření oddělení montessoriovské terapie při Dětském centru Paprsek v Praze (1992), garant a přednášející prvého kursu montessoriovské pedagogiky pro děti s postižením v Praze (spolupráce DC Paprsek – Aktion Sonnenschein a Charita Praha)
Mezinárodní Sonnenschein - Medaile za práci ve prospěch dětí s postižením
Výroční cena ministra zdravotnictví ČR za pokrok v oblasti péče o osoby s postižením (2007)
Ocenění Zlaté srdce od nadace Naše dítě (2009).
Cena nadace Via „Srdcař roku“ za celoživotní práci ve prospěch dětí s postižením (2011)
Přednášková činnost: kromě Filosofické a Teologické fakulty University Karlovy také v zahraničí (Německo, Slovensko,  Itálie, Velká Británie, USA, Polsko, Litva, Maďarsko aj.).

Publikační a tvůrčí činnost:

Z publikací posledních let:
Spoluautor učebnice „Dětská klinická psychologie“, 3. vyd., Praha, 1997
Spoluautor učebnice „Lehké mozkové dysfunkce“, 3. vyd., Praha, 1997.
Spoluautor nebo vydavatel publikací o psychologických testech (kresba postavy, Scénotest).

Další publikace:
Š. J.: Pojetí člověka – poznámky k psychologické antropologii. In:  Heller, D. – Šturma, J. (vyd.): Psychologie pro třetí tisíciletí. ČMPS, Praha, 2000, 13 – 18
Š. J.: Erfahrungen aus der Kollektiverziehung. Pediatrics and Related Topics, Vol. 40, 2001, 481 – 487
Š. J.: A contribution to the role of the family in the culture of life. In: La cultura della vita. Fondamenti e dimensioni, Pontificia Academia pro Vita, Roma, 2002, 134 – 137
Š. J.: A conception of man in the approach to handicapped persons. V téže publikaci, str. 138 – 144
Š. J.: Psychische Deprivation als pathoplastischer und prognostischer Faktor bei Kindern mit minimalen zerebralen Dysfunktion. In: Brisch, K. H. – Hellbrügge, T.: Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. Klett – Cotta, Stuttgart, 2003, 203 - 208
Š. J.: Familien- oder Krippenerziehung. Přednáška na mezinárodním kongresu v Salzburgu „Bez tepla hnízda není svobodného letu“ (2004)
Š. J.: Deprivationsforschung in der ehemaligen Tschechoslowakei und ihre Folgen für die Familienpolitik. Přednáška na symposium v Mnichově „Děti bez přilnutí“, říjen 2004
Š. J.: Some psycholopgical consequences of artificial fecundation. In: Pontifical Academy for Life – 18th General Assembly, Selected Members Communications, Rome, 2012, 51 – 54
Prekopová, J. – Šturma, J. (ed. Koucká, P.): Výchova láskou. Rozhovor. Portál, Praha, 2012
Šturma, J.: Etika ve zdravotnictví. In: Kebza, V. a kol.: Psycholog ve zdravotnictví. Karolinum, Praha, 2014, str. 88 – 98, 2. upravené vydání, 2017

 

sturma-jaroslav.jpeg

Přednáška:

Vývojová psychologie a psychopatologie I. - VIII.

Rozhovory, přednášky:

Český Rozhlas Radio Wave 3. 9. 2020

Den hospicové péče, "Blízkost a objetí v hospicové péči" 24. 7 2020

Český rozhlas Plus, 4. 6. 2015