Prof. Jan Sokol, PhD., CSc.

Vzdělání, výcvik:

Zlatník, mechanik
Dálkové studium matematiky a antropologie,
Doktorát, habilitace a profesura z filosofie (všechno UK)
Dva roky v parlamentu, ministr školství

Působiště:

Důchodce s malým úvazkem na FHS UK

Odborné zaměření, zájmy:

Filosofie, antropologie práva a dalších institucí, kulturní historie, etika, biblistika

Publikační a tvůrčí činnost:

Knihy
Malá filosofie člověka
Člověk jako osoba
Čas a rytmus
Moc, peníze a právo
Etika, život, instituce
Evropa – náš domov (s V. Cílkem a Z. Sůvovou)
Dluh života (výběr článků a esejí)
Jak jsem se měl na světě
Mistr Eckhart a středověká mystika

Zůstat na zemi (rozhlasové besedy)
Naděje na neděli (kázání)

Co byste doporučili ke čtení:

Dickens, Kronika Pickwickova klubu
Ruyer, Paradoxy vědomí
Richerson – Boyd, V genech není všechno
Teilhard de Chardin, Místo člověka v přírodě
Fustel de Coulanges, Antická obec
Nietzsche, Tak pravil Zarathustra

Motto, myšlenka, citát:

„Štěstí je odměna těch, kdo je nehledali“ (Alain)

Web:

www.jansokol.cz
Bibliografie, články, eseje

Kontakt:

[javascript protected email]

Rozhovory:

GEN ČT – Jan Sokol

DVTV 8. 1. 2016

 

sokol-jan.jpg

Přednášky:

Evropský Duch
O pravdě, omylu a lži
Co jsou peníze?
Svoboda – a co s ní?
Antropologie bolesti