Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD.

Vzdělání, výcvik:

Odborný lékař pro psychiatrii a psychosomatiku
Klinický psycholog
Psychoterapeut
Psychoanalytik

Působiště:

Výuka v PVŠPS
Docent na Drážďanském a Lipském institutu psychodynamické psychoterapie a psychoanalýzy
Supervizor v SRN i v Praze

Odborné zaměření, zájmy:

Psychosomatika, hlubinná psychoterapie, intersubjektivita v psychoterapii

Publikační a tvůrčí činnost:

cca 90 odborných příspěvků a 8 knih, např.
Proces změny v dynamické psychoterapii
Fenomén ženství a mužství
Psychosomatika

Co byste doporučili ke čtení:

Citadela (Exupery)
Jsi tvé vlastní placebo (Dispenza)
Knihy od Ericha Fromma
Člověk a duše (C. G. Jung)

Motto, myšlenka, citát:

To nejdůležitější v životě je láska, spolucítění, odvaha a péče o vlastní důstojnost.

Co byste chtěli posluchačům sdělit:

Spolehněte se na sebe, naslouchejte vlastnímu tělu a srdci, nenechte se manipulovat.

Pokud chcete ještě něco dodat:

Život se odehrává v přítomnosti, přesto nezapomínejte na budoucnost.

20171030_104211.jpg

Přednášky:

Psychoanalytická a psychodynamická psychoterapie:
Vývoj k ženství a mužství
Primát subjektivity a interakce v psychoterapii
Psychosomatika: Sebeúzdravné potenciály
Kdo jsem? já, self, osobnost a identita
Od psychoanalýzy k psychodynamické psychoterapii
Psychoterapeutický postoj, proces a cíl
Neuropsychoterapie, neuropsychoanalýza a neurofilozofie
Život pod stresem, prevence, následky, terapie
Srovnání výchovných a psychoterapeutických principů
Proces změny v psychoanalytické a psychodynamické psychoterapii
Agrese, násilí a moc v životě i v psychoterapii
O dobru a zlu, lásce a nenávisti
Tělo - mozek - psyché , nový pohled na psychosomatiku
Úzkostná porucha a strach ze svobody
Psychoterapeutická situace a psychoterapeutický postoj