MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Něco o sobě:

MUDr., CSc, ženatý, 3 děti, 8 vnuků/vnuček, celoživotní Pražák

Vzdělání, výcvik:

Absolvent 1. lék. fakulty UK v Praze, postgraduálně atestace z vnitřního lékařství 1. a 2. stupně, z geriatrie a z paliativní medicíny
30 let na III. interní klinice 1. lék. fakulty UK a VFN v Praze

Působiště:

V současnosti internista na pražské poliklinice, konziliární činnost ve dvou pobytových zařízeních sociálních služeb
Výuka předmětů "gerontologie" a "zdraví a nemoc" na Univerzitě Karlově
Předseda správní rady mobilního hospice Cesta domů a pro-seniorské organizace Život90. 

Odborné zaměření, zájmy:

Vnitřní lékařství, geriatrie, gerontologie, etika, humanismus a lidskoprávní témata ve společenském životě i v medicíně

Publikační a tvůrčí činnost:

Např. editor větších publikací nakladatelství Grada: "Geriatrie a gerontologie", "Geriatrické syndromy a geriatrický pacient", "Geriatrický pacient a primární péče" a diakonální "Podpory rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb (SIPS)"
Spoluautor "Propedeutiky klinické medicíny" a několika dílů "Sociální gerontologie"
Autor "Manuálu paliativní péče" či autor kapitol v monografiích a učebnicích (např. "Farmakoterapie vnitřních nemocí", "Rehabilitace v klinické praxi", "Vnitřní lékařství"), Publicistické články, fejetony.

Co byste doporučili ke čtení:

Zimbarda, Huxleyho, Masaryka, Čapka, Cicera - O povinnostech, Montesquea - Eseje
Medicínsko společenské úvahy profesora Charváta - prostě návrat ke kořenům, návrat k hledání smyslu, podstaty, "dobrého života" od chaotického spěchu, manipulací a prchavých afér "pěny dní".

Motto, myšlenka, citát:

Moudrých myšlenek, citátů je mnoho, nepřeberně mnoho - ale snad tyto:
Poselství Cervantova Dona Quijota, že víra v čest je více než čest sama (analogicky např. víra v hippokratovskou etiku či ve smysl závažně omezeného života je více než jejich taxativní vymezování)
Poselství Alberta Schweitzera, že podstatou humanity je, že nikdo není obětován žádnému cíli
A konečně poselství TGM, že pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu - demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností 

Co byste chtěli posluchačům sdělit:

Nabízím diskusi o pojetí, povaze, smyslu a hrozbách "stáří", respektive života ve stáří anebo se závažným zdravotním ohrožením v kontextu humanismu, jeho krizí a antihumanistických pokušení.

Kontakt:

[javascript protected email]

Rozhovory, přednášky:

Český rozhlas Dvojka. Noční Mikroforum Rozhovor 6.12.2020

UK Co víme a nevíme o COVID19 - COVID19 u starších lidí a v tzv. dlouhodobé péči 27.5.2020

UK TV K panice z koronaviru není u starších lidí důvod. Je třeba se rozumně chránit, ne se zavírat doma 12.5.2020

Život 90 Konference - Senior mezi zdravím a nemocí 13.12.2016