PhDr. Ing. Ingrid Hanušová Ph.D.

Vzdělání, výcvik:

Výcvik Gestalt
Výcvik Rogers
Bakalářské studium arteterapie na Jihočeské univerzitě

Působiště:

Odborná asistentka na 1. LF UK Praha
Psycholog v pedagogicko-psychologické poradně
Částečně už v důchodu

Publikační a tvůrčí činnost:

Spoluautor Vymětal: Speciální psychoterapie
Sbírka básní a ilustrací „Inka“
Básně a povídky v mnoha sbornících a antologiích
Mnoho výstav, různé ilustrace
Autorská čtení
Amatérské divadlo

Web:

barbarah.wz.cz

hanusova-ingrid.jpg

Seminář:

Arteterapie