Mgr. Iva Dušková

Vzdělání, výcvik:

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK
Sebezkušenostní výcvik PCA a supervizní výcvik PCA
Psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu
Výcvik v neverbálních a relaxačních technikách
Program profesního tréninku Enneagramu
Kurz párové terapie a sexuální párové terapie, kurz rodinné terapie, mediace a krizové intervence

Působiště:

V současné době pracuji v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy na Praze 6 jako manželská a rodinná poradkyně a zároveň provozuji soukromou psychologickou praxi, kde se specializuji zejména na individuální a párovou terapii, nabízím také terapii rodinnou.
Vedu semináře zaměřené na relaxace, komunikaci, partnerské vztahy a vztahy v rodině.

Odborné zaměření, zájmy:

V terapeutických sezeních vycházím z holistického přístupu, využívám m.j. relaxační techniky, práci s dechem, s energií a s tělem. Praktikuji jógu a čchi-kungová cvičení.

Co byste doporučili ke čtení:

Bdělost - Anthony De Mello
Nespoutaná duše - Michael Singer

Motto, myšlenka, citát:

„Některé věci se nelze naučit. Musí se do nich proniknout.“

Web:

www.ivaduskova.cz

Kontakt:

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 605 273 100

duskova-iva.jpg

Semináře:

Autogenní trénink