PhDr. Ludmila Chválová Trapková

Vzdělání, výcvik:

MFF UK (obor: Tv-matematika)
FF UK (jednooborová psychologie)
Výcviky a kurzy v psychoterapii a rodinné terapii dostupné v 80. letech
Funkční specializace v systematické psychoterapii
Atestace z dětské klinické psychologie

Působiště:

27 let NZZ Ordinace klinické psychologie Praze a členka týmu v NZZ Středisku komplexní terapie v Liberci.
Spoluzakladatelka Libereckého institutu rodinné terapie a psychosomatických poruch, kde od roku 1997 vyučujeme ve čtyřčlenném týmu rodinnou terapii psychosomatických poruch ve výcviku schváleném pro zdravotnictví a nabízíme supervizi.
Vedoucí Balintovských skupin
Lektorka kurzů IPVZ Základní psychosomatická péče
Ve výboru Společnosti psychosomatické medicíny

Odborné zaměření, zájmy:

Rodinná terapie psychosomatických poruch

Publikační a tvůrčí činnost:

Stěžejní knihy spolu s MUDr. V. Chválou:
Trapková, L., Chvála, V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch (rodina jako sociální děloha), Portál 2004, 2.vydání 2017.
Chvála, V., Trapková, L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008, 2016.
Loucká P., Trapková L., Chvála V.: Žena a muž v rodině, Vyšehrad, 2017

Web:

Informace o další publikační a jiné činnosti na www.lirtaps.cz.

Rozhovory:

Rozhovory ve třech 1. díl 14. 4. 2020

Rozhovory ve třech 2. díl 14. 4. 2020

Rozhovory ve třech 3. díl 14. 4. 2020

Rozhovory ve třech 4. díl 14. 4. 2020

chvalova-trapkova-ludmila1.png

Přednášky (společně s V. Chválou):

Poruchy rodinné struktury a psychosomatika
Struktura rodiny a co z toho vyplývá