PhDr. Ludmila Chválová Trapková

Vzdělání, výcvik:

MFF UK (obor: Tv-matematika)
FF UK (jednooborová psychologie)
Výcviky a kurzy v psychoterapii a rodinné terapii dostupné v 80. letech
Funkční specializace v systematické psychoterapii
Atestace z dětské klinické psychologie

Působiště:

27 let NZZ Ordinace klinické psychologie Praze a členka týmu v NZZ Středisku komplexní terapie v Liberci.
Spoluzakladatelka Libereckého institutu rodinné terapie a psychosomatických poruch, kde od roku 1997 vyučujeme ve čtyřčlenném týmu rodinnou terapii psychosomatických poruch ve výcviku schváleném pro zdravotnictví a nabízíme supervizi.
Vedoucí Balintovských skupin
Lektorka kurzů IPVZ Základní psychosomatická péče
Ve výboru Společnosti psychosomatické medicíny

Odborné zaměření, zájmy:

Rodinná terapie psychosomatických poruch

Publikační a tvůrčí činnost:

Stěžejní knihy spolu s MUDr. V. Chválou:
Trapková, L., Chvála, V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch (rodina jako sociální děloha), Portál 2004, 2.vydání 2017.
Chvála, V., Trapková, L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008, 2016.
Loucká P., Trapková L., Chvála V.: Žena a muž v rodině, Vyšehrad, 2017

Web:

Informace o další publikační a jiné činnosti na www.lirtaps.cz.

chvalova-trapkova-ludmila1.png

Přednášky (společně s V. Chválou):

Poruchy rodinné struktury a psychosomatika
Struktura rodiny a co z toho vyplývá