MUDr. Vladislav Chvála

Něco o sobě:

Lékař, původně gynekolog a porodník, později sexuolog, psychoterapeut, rodinný terapeut a psychosomatický lékař

Vzdělání, výcvik:

LFUK Hradec Králové, atestace z gynekologie a porodnictví, sexuologie, psychosomatické medicíny, zkouška ze systematické psychoterapie.
Výcvik v rodinné terapii u P. Boše a J. Špice
Vvýcvik v supervizi J.Hewson
Kurzy v Ericksonovské hypnóze (Dvořáček, Zeig), práce s tělem dle Schmidta, vzdělání v akupunktuře
Lektor a supervizor rodinné terapie

Působiště:

10 let práce porodníka na odd. gynekologie a porodnictví v nemocnici, od r. 1989 šéfem týmu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.
Spoluzakladatel Libereckého institutu rodinné terapie a psychosomatických poruch, kde od roku 1997 vyučujeme ve čtyřčlenném týmu rodinnou terapii psychosomatických poruch ve výcviku schváleném pro zdravotnictví a nabízíme supervizi.
Lektor kurzu akupunktury IPVZ, lektor v kurzu Základní psychosomatická péče IPVZ, lektor a garant kurzu práce s rodinou v adiktologii Prevcentra v Praze.
Předseda odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP od r. 2014
Šéfredaktor časopisu Psychosom, časopisu pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu.

Odborné zaměření, zájmy:

Rodinná terapie psychosomatických poruch.
Využití rodinné terapie a psychoterapie v medicíně.
Výuka psychosomatického a psychoterapeutického přístupu v medicíně.

Publikační a tvůrčí činnost:

Stěžejní knihy spolu s PhDr. L.Trapkovou:
Trapková, L., Chvála, V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch (rodina jako sociální děloha), Portál 2004, 2.vydání 2017.
Chvála, V., Trapková, L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008, 2016.
Loucká P., Trapková L., Chvála V.: Žena a muž v rodině, Vyšehrad, 2017

Web:

Informace o další publikační a jiné činnosti na www.lirtaps.cz.

chvala-vladislav.jpg

Přednášky (společně s L. Trapkovou):

Poruchy rodinné struktury a psychosomatika
Struktura rodiny a co z toho vyplývá