MUDr. Vladislav Chvála

Něco o sobě:

Lékař, původně gynekolog a porodník, později sexuolog, psychoterapeut, rodinný terapeut a psychosomatický lékař

Vzdělání, výcvik:

LFUK Hradec Králové, atestace z gynekologie a porodnictví, sexuologie, psychosomatické medicíny, zkouška ze systematické psychoterapie.
Výcvik v rodinné terapii u P. Boše a J. Špice
Vvýcvik v supervizi J.Hewson
Kurzy v Ericksonovské hypnóze (Dvořáček, Zeig), práce s tělem dle Schmidta, vzdělání v akupunktuře
Lektor a supervizor rodinné terapie

Působiště:

10 let práce porodníka na odd. gynekologie a porodnictví v nemocnici, od r. 1989 šéfem týmu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.
Spoluzakladatel Libereckého institutu rodinné terapie a psychosomatických poruch, kde od roku 1997 vyučujeme ve čtyřčlenném týmu rodinnou terapii psychosomatických poruch ve výcviku schváleném pro zdravotnictví a nabízíme supervizi.
Lektor kurzu akupunktury IPVZ, lektor v kurzu Základní psychosomatická péče IPVZ, lektor a garant kurzu práce s rodinou v adiktologii Prevcentra v Praze.
Předseda odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP od r. 2014
Šéfredaktor časopisu Psychosom, časopisu pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu.

Odborné zaměření, zájmy:

Rodinná terapie psychosomatických poruch.
Využití rodinné terapie a psychoterapie v medicíně.
Výuka psychosomatického a psychoterapeutického přístupu v medicíně.

Publikační a tvůrčí činnost:

Stěžejní knihy spolu s PhDr. L.Trapkovou:
Trapková, L., Chvála, V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch (rodina jako sociální děloha), Portál 2004, 2.vydání 2017.
Chvála, V., Trapková, L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008, 2016.
Loucká P., Trapková L., Chvála V.: Žena a muž v rodině, Vyšehrad, 2017

Web:

Informace o další publikační a jiné činnosti na www.lirtaps.cz.

Rozhovory:

Rozhovory ve třech 1. díl 14. 4. 2020

Rozhovory ve třech 2. díl 14. 4. 2020

Rozhovory ve třech 3. díl 14. 4. 2020

Rozhovory ve třech 4. díl 14. 4. 2020

chvala-vladislav.jpg

Přednášky (společně s L. Trapkovou):

Poruchy rodinné struktury a psychosomatika
Struktura rodiny a co z toho vyplývá