Rozhodnutí rektora č. 4/2024

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie
 

1)        Do 15. 3. 2024 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 26. 4. 2024 se studenti dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností za celý magisterský cyklus.

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 26. 4. 2024.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín konání

Zkouška

3. 5. 2024

Teoretické obory psychologie

13. 5. 2024

Psychologická diagnostika

20. 5. 2024

Psychologická metodologie

24. 5. 2024

Volitelné předměty:

  • Klinická psychologie
  • Pedagogická a školní psychologie
  • Psychologie práce, organizace a řízení
  • Poradenská psychologie a psychoterapie

29. 5. 2024

Obhajoba diplomové práce

 

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
16. ledna 2024