Rozhodnutí rektora č. 3/2024

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 

1)        Do 15. 3. 2024 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 26. 4. 2024 se studenti dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností za celý magisterský cyklus.

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 26. 4. 2024.

4)        Kazuistiku k předmětu Případové studie je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 26. 4. 2024.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská)

Termín konání

Zkouška

2. 5. 2024

Teorie a metody sociální práce

6. 5. 2024
7. 5. 2024

Sociální politika, Případové studie
Sociální politika, Případové studie

21. 5. 2024

Volitelné předměty:

  • Poradenství a psychoterapie v sociální práci
  • Psychosociální patologie a náprava
  • Metodologie sociálních věd

31. 5. 2024

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
16. ledna 2024