Rozhodnutí rektora č. 2/2024

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

1)        Do 15. 3. 2024 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 26 4. 2024 se studenti dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností za celý bakalářský cyklus.

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a zaslat elektronicky na bcstudijni@pvsps.cz  nejpozději do 26. 4. 2024.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova)

 

Termín konání

Zkouška

 3. 5. 2024

Principy a metody sociální práce

10. 5. 2024

Psychoterapie

17. 5. 2024

Psychopatologie a sociální patologie

24. 5. 2024

Sociální komunikace

28. 5. 2024

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
16. ledna 2024