Rozhodnutí rektora č. 1/2024

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

studijní program Psychologie
 

1)        Do 15. 3. 2024 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 26 4. 2024 se studenti dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností za celý bakalářský cyklus.

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a zaslat elektronicky na bcstudijni@pvsps.cz nejpozději
do 26. 4. 2024.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín konání

Zkouška

 2. 5. 2024

 3. 5. 2024

Vývojová psychologie

  9. 5. 2024

10. 5. 2024

Sociální psychologie

15. 5. 2024

16. 5. 2024

Obecná psychologie

22. 5. 2024

23. 5. 2024

 

Volitelné předměty:

  • Základy psychopatologie
  • Základy psychoterapie a poradenství
  • Zdravotní psychologie

30. 5. 2024

Obhajoba bakalářské práce

 

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
16. ledna 2024