zlamany.jpg

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

Studijní programy: 

Psychologie, Sociální politika a sociální práce 

Vyučované předměty: 

Lege Artis postupy ve skupinové psychoterapii, Skupinová psychoterapie, Metody psychologické autoregulace, Daseinsanalýza, Komunita, Výcvik v komunitně skupinové psychoterapii,  Supervizní seminář.  

Kontakt:

info@pvsps.cz

Konzultace: 

út. (časy dle předchozí domluvy), PVŠPS Hekrova 805 

Stručné CV

Vystudoval sociologii a masovou komunikaci na FSV UK a psychologii v doktorském studiu na FF UK. Má za sebou psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga, Supervizorský výcvik ČIS a individuální výcvik v Daseinsanalýze. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi, působí jako supervizor, dlouholetý lektor kurzů, vede skupinové i individuální daseinsanalytické výcviky. Své pracovní zkušenosti získal také jako psychoterapeut na klinice ESET, v ESET Help, Drop-in i v denním stacionáři Sananim. Je členem představenstva Daseinsanalytické společnosti.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.

30. 6. 2020
gacr_logo.jpg

Nový grant GA ČR

Pražská vysoká škola psychosociálních studií uspěla v náročné soutěži se svým výzkumným projektem Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů, na jehož řešení získala grant z Grantové agentury České republiky (GA ČR). Výzkumný tým ve složení Radek Trnka, Martin Kuška a Karel Balcar povede jako hlavní řešitel Tomáš Nikolai. Z téměř 2100 podaných projektů byl grant udělen 632, tedy zhruba čtvrtině. Mezi úspěšnými žadateli jsou pouze 4 subjekty mimo sféru veřejných vysokých škol, Akademie věd ČR, v. v. i. a státních institucí a součástí. PVŠPS patří mezi pouhé 3 soukromé vysoké školy v ČR, které získaly grant GA ČR na řešení standardního výzkumného projektu v období 2018 – 2020.

12. 12. 2017
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020