img_20171121_125741.jpg

prof. PhDr. Jan Vymětal, CSc.  

*1945 - †2023

 

Stručné CV

Klinický psycholog a zejména psychoterapeut - 2O let  klinické praxe, vedení psychoterapeutického  vzdělávání, mezinárodní výzkum psychoterapie (zvláště ve  spolupráci s univerzitou v Řezně), zakládající člen  Kabinetu psychoterapie FVL PK Univerzity Karlovy atd. V letech 2002 – 2005 člen Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1999 – 2006 člen oborové rady studijného programu Klinická Psychologie na FF UK v Praze, v současné době člen oborové rady studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK v Praze. V letech 1998 - 2008 přednosta Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. lékařské fakulty UK. Na PVŠPS působil jako člen akademické rady od roku 2006, do října 2023 byl externím členem Etické komise PVŠPS. 

 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020