jan_vyhnalek2.png

PsLic Jan Vyhnálek, Ph.D.

Studijní program:

Psychologie; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět: 

Pedagogická psychologie, Základy psychoterapie

Kontakt: 

vyhnalekj@gmail.com

Konzultace:

pondělí, po předchozí domluvě, PedF UK Myslíkova 7, místnost 209

Stručné CV

Vystudoval teologii a jednooborovou psychologii na Universita Pontificia Salesiana v Římě, je doktorandem v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracuje jako terapeut a psycholog v soukromé praxi v Hradci Králové, kde se věnuje zejména terapii dospělých, výchovnému poradenství rodičům a metodické podpoře školních pedagogů. Je lektorem vzdělávání učitelů, sociálních pracovníků a pěstounů v oblastech psychodidaktiky, výchovy a náhradní rodičovské péče. Spolupracuje s neziskovými organizacemi Amalthea, Charita, Salinger, dále s několika základními a mateřskými školami. Absolvoval sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (INSTEP), kurz Instrumentálního obohacování R. Feuersteina v Treviso (It) a na UK v Praze a kurz Dynamické diagnostiky potenciálu učení (LPAD) v institutu ICELP Jerusalém

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020