PhDr. Dana Mikelová Vrabcová

Studijní program:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět: 

Facilitace komunikace, mediace

Kontakt: 

dana.vrabcova@seznam.cz

Konzultace:

e-mail, po výuce dle předchozí domluvy, PVŠPS, Milánská

Stručné CV

mediátorka, facilitátora, psychoterapeutka, lektorka

Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Složila zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR.

Práci s rodinami se věnovala od roku1989 jako sociální pracovnice. Od roku 2006 se zabývá řešení sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátora a lektorka výcviků mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.

Dosavadní publikační činnost: Příspěvek Profesionalizace mediace v kontextu činnosti Asociace mediátorů ČR v knize Holá L. a kol.: Mediace a možnosti využití v praxi. Praha: Grada Publishing (2013); Šišková, Tatjana (ed.): Průvodce rodinnou mediací, Portál, 2016, rozhovor a článek: „Rodinná mediace: cesta k řešení sporů mezi rozvádějícími se rodiči“ (webový portál Šance dětem, 2014, 2018);

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020