PhDr. Dana Mikelová Vrabcová

Studijní program:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět: 

Facilitace komunikace, mediace

Kontakt: 

dana.vrabcova@seznam.cz

Konzultace:

e-mail, po výuce dle předchozí domluvy, PVŠPS, Milánská

Stručné CV

mediátorka, facilitátora, psychoterapeutka, lektorka

Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Složila zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR.

Práci s rodinami se věnovala od roku1989 jako sociální pracovnice. Od roku 2006 se zabývá řešení sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátora a lektorka výcviků mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.

Dosavadní publikační činnost: Příspěvek Profesionalizace mediace v kontextu činnosti Asociace mediátorů ČR v knize Holá L. a kol.: Mediace a možnosti využití v praxi. Praha: Grada Publishing (2013); Šišková, Tatjana (ed.): Průvodce rodinnou mediací, Portál, 2016, rozhovor a článek: „Rodinná mediace: cesta k řešení sporů mezi rozvádějícími se rodiči“ (webový portál Šance dětem, 2014, 2018);

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020