foto_urban.jpg

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D. 

Studijní programy: 

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět:

Sociální patologie a náprava; Sociální práce s rodinou, s mládeží

Kontakt: 

davidcecilurban@gmail.com

Konzultace:

PVŠPS, Milánská, online po předchozí domluvě,

Stručné CV

odborně se zabývá oblastí teorií a me­tod sociální práce, především pak sociální prací s rodinou. Zaměřuje se také na témata sociální práce s menšinami a na sociální vyloučení, přičemž v této oblasti publikuje a doposud participoval na několika výzkumných še­třeních. Zároveň má také zkušenost s vlastní přímou prací s danou cílovou skupinou, protože pracoval v několika organizacích zabývajících se prací s dětmi a mládeží, s uprchlíky a migranty, se seniory.

Specialized areas of theories and methods of social work, especially social work with the family. Focusing on social work with minorities and social exclusion. He is also publishing in this area and participated in several research projects. He also has own experiences with this target group as a social worker, because he worked in several organizations working with children and youth, refugees and migrants, seniors.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020