foto_urban.jpg

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D. 

Studijní programy: 

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět:

Sociální patologie a náprava; Sociální práce s rodinou, s mládeží

Kontakt: 

davidcecilurban@gmail.com

Konzultace:

PVŠPS, Milánská, online po předchozí domluvě,

Stručné CV

odborně se zabývá oblastí teorií a me­tod sociální práce, především pak sociální prací s rodinou. Zaměřuje se také na témata sociální práce s menšinami a na sociální vyloučení, přičemž v této oblasti publikuje a doposud participoval na několika výzkumných še­třeních. Zároveň má také zkušenost s vlastní přímou prací s danou cílovou skupinou, protože pracoval v několika organizacích zabývajících se prací s dětmi a mládeží, s uprchlíky a migranty, se seniory.

Specialized areas of theories and methods of social work, especially social work with the family. Focusing on social work with minorities and social exclusion. He is also publishing in this area and participated in several research projects. He also has own experiences with this target group as a social worker, because he worked in several organizations working with children and youth, refugees and migrants, seniors.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020