tavel.jpeg

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7072-001X

 

Studijní program: 

Psychologie 

Vyučované předměty: 

Psychologie v praktických aplikacích, Interpersonální komunikace v psychologické praxi, Psychosociální výcvik, Vybrané kapitoly z vývojové psychologie: Závěr života, Dějiny psychologie  

Kontakt: 

peter.tavel@gmail.com 

Konzultace: 

časy dle předchozí domluvy, PVŠPS Hekrova 805

Stručné CV

Člen akademické rady, profesor a vedoucí komunitně-skupinových výcviků na PVŠPS v Praze, děkan CMTF UP v Olomouci, profesor v oboru klinická psychologie na Katedře křesťanské výchovy CMTF a na Katedře psychologie FF UP v Olomouci,, zástupce editora časopisu Paidagogos a externí člen poradní rady časopisu Ostium, člen SKP, SPS a SLS, psychologický supervizor pro Mobile Hospiz Niederösterreich (Caritas) Region Hollabrunn, psychologický poradce pro Centrum poradenské služby na CMTF UP v Olomouci, vedoucí Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci, senior researcher Univerzitního centra excelence Centrum pro výzkum společenských aspektů zdraví na UPJŠ v Olomouci a v Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen (NL), poradce pro Tiskové středisko České biskupské konference, hlavní řešitel DIPEx metodologie v ČR, člen řešitelského týmu HBSC Study v ČR.

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.


30. 6. 2020
infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020