strouhal.jpeg

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Studijní programy: 

Psychologie, Sociální politika a sociální práce 

Vyučované předměty:

Úvod do filosofie, Etika, Metodologie společenských věd 

Kontakt: 

martin.strouhal@ff.cuni.cz 

Konzultace: 

dle dohody

 

Stručné CV

Po studiích filosofie a pedagogiky na FF UK absolvoval doktorské studium na katedře pedagogiky FF UK disertační prací Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima. Zabývá se především teorií výchovy a jejím poměrem k filosofii, krizí normativity v edukačních procesech a perspektivami humanitního vzdělávání. Publikoval řadu studií z oblasti filosofie a teorie výchovy, v nichž se zabývá zejm. reflexí a zdůvodňováním vazeb pedagogiky k filosofii, antinomickou povahou výchovné teorie, možnostmi výchovy k autenticitě, posláním učitele a problematikou ideálů ve výchově. Je autorem monografie o Émilu Durkheimovi (Émile Durkheim – sociolog a pedagog, FF UK – Humanitas, 2011) a monografie o povaze a vybraných problémech filosofické teorie výchovy (Teorie výchovy, Grada Publishing, 2013). Je členem redakčních rad časopisů Studia paedagogicaE-pedagogium a Journal of Pedagogy. Strouhalovu akademickému působení předcházela patnáctiletá zkušenost s výukou filosofie a společenskovědních předmětů na pražských gymnáziích. Od roku 2010 působí na katedře pedagogiky FF UK, od r. 2011 jako vedoucí katedry. Na PVŠPS působí od r. 2013. Vedle akademického působení se věnuje koncertní interpretaci operní a písňové literatury barytonového oboru.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020
infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020