strouhal.jpeg

Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Studijní programy: 

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty:

Úvod do filosofie, Etika, Metodologie společenských věd 

Kontakt: 

martin.strouhal@ff.cuni.cz 

Konzultace: 

dle dohody

 

Stručné CV

Po studiích filosofie a pedagogiky na FF UK absolvoval doktorské studium na katedře pedagogiky FF UK disertační prací Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima. Zabývá se především teorií výchovy a jejím poměrem k filosofii, krizí normativity v edukačních procesech a perspektivami humanitního vzdělávání. Publikoval řadu studií z oblasti filosofie a teorie výchovy, v nichž se zabývá zejm. reflexí a zdůvodňováním vazeb pedagogiky k filosofii, antinomickou povahou výchovné teorie, možnostmi výchovy k autenticitě, posláním učitele a problematikou ideálů ve výchově. Je autorem monografie o Émilu Durkheimovi (Émile Durkheim – sociolog a pedagog, FF UK – Humanitas, 2011) a monografie o povaze a vybraných problémech filosofické teorie výchovy (Teorie výchovy, Grada Publishing, 2013). Nejnověji spolueditoval monografii o multikulturalismu (Multiculturalism. From Crisis to Renewal? Praha: Karolinum, 2020) a publikoval studie o problémech humanitního vzdělávání a hodnotách v časopisech Penser l’éducation a Relations. V roce 2020 se habilitoval na Univerzitě Palackého. Je členem redakčních rad časopisů Studia paedagogicaE-pedagogium, Rocznik Lubuski/Lubuski Yearbook a Journal of Pedagogy. Strouhalovu akademickému působení předcházela patnáctiletá zkušenost s výukou filosofie a společenskovědních předmětů na pražských gymnáziích. Od roku 2010 působí na katedře pedagogiky FF UK, od r. 2011 jako vedoucí katedry. Na PVŠPS působí od r. 2013. Vedle akademického působení se věnuje koncertní interpretaci operní a písňové literatury barytonového oboru.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde  
Dále jsme obdrželi akreditaci bakalářského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Rozhodnutí naleznete zde
A nově i akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Rozhodnutí naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Historicky druhý projekt Interní grantové agentury PVŠPS byl doveden ke zdárnému konci. Mgr. Filip Havlík s kolegy publikovali svou studii, díky které jsou nyní k dispozici mj. normativní údaje pro Brief Visuospatial Memory Test, neuropsychologický test vizuoprostorové paměti, a to pro českou dospělou populaci (N=920).

Havlík, F., Mana, J., Dušek, P., Jech, R., Růžička, E., Kopeček, M., Georgi, H., & Bezdíček, O. (2020). Brief Visuospatial Memory Test-Revised: Normative Data and Clinical Utility of Learning Indices in Parkinson’s Disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 42(10), 1099-1110. https://doi.org/10.1080/13803395.2020.1845303


 

Kolegovi Ing. Radkovi Trnkovi, Ph.D. vyšel 24.11.2020 článek, který rozvíjí současnou diskuzi o vymezení lidského subjektu v rámci teoretické psychologie a ukazuje limity postmoderního přístupu pro pochopení lidského prožívání.

Sharing policy SAGE umožňuje sdílet verzi rukopisu přijatou k publikaci (accepted version). Proto si zájemci mohou přečíst plný text.

Trnka, R. (2020). New materialism and postmodern subject models fail to explain human memory and self-awareness: A comment on Tobias-Renstrøm and Køppe (2020). Theory & Psychology, 095935432097375. https://doi.org/10.1177/0959354320973757infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2021/22.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020