strouhal.jpeg

Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Studijní programy: 

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty:

Úvod do filosofie, Etika, Metodologie společenských věd 

Kontakt: 

martin.strouhal@ff.cuni.cz 

Konzultace: 

dle dohody

 

Stručné CV

Po studiích filosofie a pedagogiky na FF UK absolvoval doktorské studium na katedře pedagogiky FF UK disertační prací Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima. Zabývá se především teorií výchovy a jejím poměrem k filosofii, krizí normativity v edukačních procesech a perspektivami humanitního vzdělávání. Publikoval řadu studií z oblasti filosofie a teorie výchovy, v nichž se zabývá zejm. reflexí a zdůvodňováním vazeb pedagogiky k filosofii, antinomickou povahou výchovné teorie, možnostmi výchovy k autenticitě, posláním učitele a problematikou ideálů ve výchově. Je autorem monografie o Émilu Durkheimovi (Émile Durkheim – sociolog a pedagog, FF UK – Humanitas, 2011) a monografie o povaze a vybraných problémech filosofické teorie výchovy (Teorie výchovy, Grada Publishing, 2013). Nejnověji spolueditoval monografii o multikulturalismu (Multiculturalism. From Crisis to Renewal? Praha: Karolinum, 2020) a publikoval studie o problémech humanitního vzdělávání a hodnotách v časopisech Penser l’éducation a Relations. V roce 2020 se habilitoval na Univerzitě Palackého. Je členem redakčních rad časopisů Studia paedagogicaE-pedagogium, Rocznik Lubuski/Lubuski Yearbook a Journal of Pedagogy. Strouhalovu akademickému působení předcházela patnáctiletá zkušenost s výukou filosofie a společenskovědních předmětů na pražských gymnáziích. Od roku 2010 působí na katedře pedagogiky FF UK, od r. 2011 jako vedoucí katedry. Na PVŠPS působí od r. 2013. Vedle akademického působení se věnuje koncertní interpretaci operní a písňové literatury barytonového oboru.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020