strouhal.jpeg

Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Studijní programy: 

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty:

Úvod do filosofie, Etika, Metodologie společenských věd 

Kontakt: 

martin.strouhal@ff.cuni.cz 

Konzultace: 

dle dohody

 

Stručné CV

Po studiích filosofie a pedagogiky na FF UK absolvoval doktorské studium na katedře pedagogiky FF UK disertační prací Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima. Zabývá se především teorií výchovy a jejím poměrem k filosofii, krizí normativity v edukačních procesech a perspektivami humanitního vzdělávání. Publikoval řadu studií z oblasti filosofie a teorie výchovy, v nichž se zabývá zejm. reflexí a zdůvodňováním vazeb pedagogiky k filosofii, antinomickou povahou výchovné teorie, možnostmi výchovy k autenticitě, posláním učitele a problematikou ideálů ve výchově. Je autorem monografie o Émilu Durkheimovi (Émile Durkheim – sociolog a pedagog, FF UK – Humanitas, 2011) a monografie o povaze a vybraných problémech filosofické teorie výchovy (Teorie výchovy, Grada Publishing, 2013). Nejnověji spolueditoval monografii o multikulturalismu (Multiculturalism. From Crisis to Renewal? Praha: Karolinum, 2020) a publikoval studie o problémech humanitního vzdělávání a hodnotách v časopisech Penser l’éducation a Relations. V roce 2020 se habilitoval na Univerzitě Palackého. Je členem redakčních rad časopisů Studia paedagogicaE-pedagogium, Rocznik Lubuski/Lubuski Yearbook a Journal of Pedagogy. Strouhalovu akademickému působení předcházela patnáctiletá zkušenost s výukou filosofie a společenskovědních předmětů na pražských gymnáziích. Od roku 2010 působí na katedře pedagogiky FF UK, od r. 2011 jako vedoucí katedry. Na PVŠPS působí od r. 2013. Vedle akademického působení se věnuje koncertní interpretaci operní a písňové literatury barytonového oboru.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020