soukupova.jpeg

Ing. Radka Soukupová

Studijní program:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět:

Sociální práce s cílovými skupinami

Kontakt: e-mail:

soukupova.radka@volny.cz 

Konzultace:

dle předchozí domluvy - PVŠPS Hekrova 805

Zástupkyně ředitele Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády

 

Stručné CV

Sociální manažerka, komunální politička. Pracovala jako dobrovolnice pro Jedličkův ústav, prošla dlouhodobým kursem v oblasti deinstitucionalizace, který organizovala American Jewish Joint Distribution Committee ve spolupráci s Karlovou Universitou. Pracovala pro různé neziskové organizace orientované na osoby se zdravotním postižením (Pražská organizace vozíčkářů, Nadace Duha, Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové). Řídila projekty zaměřené na sociální dialog či vzdělávání. Působila na pozici ředitelky Kanceláře rady vlády pro romské záležitosti, stála u zrodu Agentury pro sociální začleňování. V letech 2000 – 2014 vedla sociální komisi Svazu měst a obcí jako její předsedkyně. V letech 2010-2014 řídila Employers´ platform   při  Radě evropských municipalit a regionů v Bruselu. Působila jako ředitelka odboru sociálního začleňování na MPSV. Je akreditovanou lektorkou vzdělávacího programu „Prevence násilí na pracovišti v sociálních a zdravotních organizacích“. Je členkou Platformy pro sociální bydlení a platformy k deinstucionalizaci (JDI). 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020