soukupova.jpeg

Ing. Radka Soukupová

Studijní program:

Sociální politika a sociální práce 

Vyučovaný předmět:

Práce s komunitou 

Kontakt: e-mail:

soukupova.radka@volny.cz 

Konzultace:

dle předchozí domluvy - PVŠPS Hekrova 805

Zástupkyně ředitele Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády

 

Stručné CV

Sociální manažerka, komunální politička. Pracovala jako dobrovolnice pro Jedličkův ústav, prošla dlouhodobým kursem v oblasti deinstitucionalizace, který organizovala American Jewish Joint Distribution Committee ve spolupráci s Karlovou Universitou. Pracovala pro různé neziskové organizace orientované na osoby se zdravotním postižením (Pražská organizace vozíčkářů, Nadace Duha, Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové). Řídila projekty zaměřené na sociální dialog či vzdělávání. Působila na pozici ředitelky Kanceláře rady vlády pro romské záležitosti, stála u zrodu Agentury pro sociální začleňování. V letech 2000 – 2014 vedla sociální komisi Svazu měst a obcí jako její předsedkyně. V letech 2010-2014 řídila Employers´ platform   při  Radě evropských municipalit a regionů v Bruselu. Působila jako ředitelka odboru sociálního začleňování na MPSV. Je akreditovanou lektorkou vzdělávacího programu „Prevence násilí na pracovišti v sociálních a zdravotních organizacích“. Je členkou Platformy pro sociální bydlení a platformy k deinstucionalizaci (JDI). 

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020
infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020