samalova.jpg

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Studijní program: 

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty: 

Sociální politika I a II; Sociální zabezpečení 

Kontakt: 

samalova1980@seznam.cz 

Konzultace: 

dohodou

Stručné CV

Absolventka magisterského studia sociální práce a doktorského oboru sociologie. Je odbornou asistentkou na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, vedoucí katedry sociální práce FF UK a členkou expertního týmu MPSV v Moldávii.

Svůj profesní zájem dlouhodobě věnuje především tématu vzdělanostních nerovností a sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením prostřednictvím vzdělávání. Je členkou pracovní komise rektora pro otázky studia studentů se zdravotním postižením na UK.

Zajímá se také o otázky profesionalizace sociální práce a podílela se na přípravě věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. Ve své publikační činnosti se snaží poukázat na potenciál sociální práce při řízení a ovlivňování sociálních procesů a při odstraňování nerovností v přístupu znevýhodněných populačních skupin ke vzdělání.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020