foto_matka3.jpg

Arnoštka Maťová 

(*1925 - 2022) 

Diplomovaná sociálně zdravotní pracovnice absolvovala Masarykovu státní školu zdravotní a sociální péče v Praze. Pracovala nejprve v Poradně duševní hygieny v protialkoholní poradně při Zdravotním úřadu hl. m. Prahy a od roku 1950 v Psychiatrické klinice na oddělení pro léčbu závislostí v Apolináři. Jako spolupracovnice doc. Skály se podílela na rozvoji léčebného programu, jejím hlavním zaměřením byl léčebný režim spolupráce s rodinou a zaměstnavateli pacientů, psychoterapeutické skupiny manželských párů, doléčování pacientů, sledování léčebných výsledků a zácvik kolegyň z jiných pracovišť. Stála u zrodu Pražské psychoterapeutické fakulty a Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

 

 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020