laca.jpg

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1408-7157

Studijní program: 

Psychologie; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty: 

Sociální komunikace, Individuální případová práce a komunikace; Metody sociální práce, Sociální práce v paliativní a hospicové péči

Kontakt: 

slavomir.laca@seznam.cz

Konzultace: 

út. (další dny a časy dle předchozí domluvy), PVŠPS Hekrova 805

Stručné CV

Vysokoškolský pedagog, člen pracovní skupiny Asociace vzdělavatelů v sociální práci ASVSP ČR. Vzdělán na GTF PU v Prešově, PF KU v Ružomberku a VŠZaSP sv. Alžběty v Bratislavě v oboru všeobecně-vzdělávacích předmětů - v pedagogice a sociální práce. Své pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity rozvíjí v oblasti interdisciplinárních souvislostech mezi vědními obory sociální práce, sociální pedagogika a sociální patologie. Pozornost v publikační činnosti věnuje zejména problematice sociálně-pedagogických disciplín, procesu stárnutí, těžce nemocných - umírajících s propojením a využitím zdravotní a sociální péče. Je autorem i spoluautorem odborných monografií, učebních textů, vědeckých a odborných článků a editorem vědeckých sborníků.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020