laca.jpg

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1408-7157

Studijní program: 

Psychologie; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty: 

Sociální komunikace, Individuální případová práce a komunikace; Metody sociální práce, Sociální práce v paliativní a hospicové péči

Kontakt: 

slavomir.laca@seznam.cz

Konzultace: 

út. (další dny a časy dle předchozí domluvy), PVŠPS Hekrova 805

Stručné CV

Vysokoškolský pedagog, člen pracovní skupiny Asociace vzdělavatelů v sociální práci ASVSP ČR. Vzdělán na GTF PU v Prešově, PF KU v Ružomberku a VŠZaSP sv. Alžběty v Bratislavě v oboru všeobecně-vzdělávacích předmětů - v pedagogice a sociální práce. Své pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity rozvíjí v oblasti interdisciplinárních souvislostech mezi vědními obory sociální práce, sociální pedagogika a sociální patologie. Pozornost v publikační činnosti věnuje zejména problematice sociálně-pedagogických disciplín, procesu stárnutí, těžce nemocných - umírajících s propojením a využitím zdravotní a sociální péče. Je autorem i spoluautorem odborných monografií, učebních textů, vědeckých a odborných článků a editorem vědeckých sborníků.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020