laca.jpg

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

Studijní program: 

Sociální politika a sociální práce

Vyučované předměty: 

Sociální pedagogika, Sociální patologie, Sociální komunikace, Teorie a metody sociální práce, Etika sociální práce, Sociální práce v paliativní a hospicové péči

Kontakt: 

slavomir.laca@seznam.cz

Konzultace: 

út. (další dny a časy dle předchozí domluvy), PVŠPS Hekrova 805

Stručné CV

Vysokoškolský pedagog, člen pracovní skupiny Asociace vzdělavatelů v sociální práci ASVSP ČR. Vzdělán na GTF PU v Prešově, PF KU v Ružomberku a VŠZaSP sv. Alžběty v Bratislavě v oboru všeobecně-vzdělávacích předmětů - v pedagogice a sociální práce. Své pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity rozvíjí v oblasti interdisciplinárních souvislostech mezi vědními obory sociální práce, sociální pedagogika a sociální patologie. Pozornost v publikační činnosti věnuje zejména problematice sociálně-pedagogických disciplín, procesu stárnutí, těžce nemocných - umírajících s propojením a využitím zdravotní a sociální péče. Je autorem i spoluautorem odborných monografií, učebních textů, vědeckých a odborných článků a editorem vědeckých sborníků.

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020
infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020