konopikova.jpg

Mgr. Michaela Konopíková, Ph.D.

Studijní program:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět: 

Sociální a kulturní antropologie

Kontakt: 

e-mail: michaela.konopikova@gmail.com 

Konzultace:

Čt a Pá po předchozí domluvě, PVŠPS Hekrova nebo Milánská

Stručné CV

Přednášející na PVŠPS, vědecká pracovnice na Katedře sociologie, andragogiky a antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zakončila roku 2015 na Katedře etnologie obhájením dizertační práce Kavky a kosatce. Antropologie turismu, prostoru a identity v Maroku.
Absolvovala stáže jako hostující vědec na the New School of Social Research v New Yorku a na University of Otago na Novém Zélandu. V letech 2016 a 2017 působila jako projektová manažerka v organizaci UNESCO v Tanzánii. V současnosti se kromě vědecko-výzkumných aktivit angažuje v neziskovém sektoru v oblasti vzdělávání.
Mezi oblasti výzkumného zájmu řadí teorie identity, etnicity, migraci, globalizaci, antropologii turismu, vývoj antropologického myšlení. Specializuje se na region východní a severní Afriky a Brazílie.

Publikační výstupy:

Konopíková M., Kavky a kosatce. Antropologie turismu, prostoru a identity v Maroku (dizertačnípráce). Praha: Karolinum, 2018.
Konopíková M., Anthropologist and her blue notebook. In: Conditions of Fieldwork, Praha:
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, 2016.
Konopíková M., Soukup M., Antropologie průmyslu a obchodu, In: Integrální antropologie (Martina Cichá et al.), Praha: Triton, 2014.
Anthropology of Tourism: From Morocco to Papua New Guinea, (Konopíková M., Soukup M.), In: Anthropologia Integra (1/2014/1).
Konopíková, M. Identita versus současnost v pohoří Atlas, In: Conference Proceedings“Minority v subsystéme kultúry“, Kulturologická spoločnosť v spolupráci s katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, Equilibria: 2014.
Konopíková, M. Cows wrapped in skins: Eid al-Adha in the Moroccan mountains, In:Culturologia 1/2013.
Konopíková M., Soukup M., Paradoxes of Contemporary Anthropology, In: Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 4, No 10, October 2013, s. 547-465.

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde  
Dále jsme obdrželi akreditaci bakalářského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Rozhodnutí naleznete zde
A nově i akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Rozhodnutí naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Historicky druhý projekt Interní grantové agentury PVŠPS byl doveden ke zdárnému konci. Mgr. Filip Havlík s kolegy publikovali svou studii, díky které jsou nyní k dispozici mj. normativní údaje pro Brief Visuospatial Memory Test, neuropsychologický test vizuoprostorové paměti, a to pro českou dospělou populaci (N=920).

Havlík, F., Mana, J., Dušek, P., Jech, R., Růžička, E., Kopeček, M., Georgi, H., & Bezdíček, O. (2020). Brief Visuospatial Memory Test-Revised: Normative Data and Clinical Utility of Learning Indices in Parkinson’s Disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 42(10), 1099-1110. https://doi.org/10.1080/13803395.2020.1845303


 

Kolegovi Ing. Radkovi Trnkovi, Ph.D. vyšel 24.11.2020 článek, který rozvíjí současnou diskuzi o vymezení lidského subjektu v rámci teoretické psychologie a ukazuje limity postmoderního přístupu pro pochopení lidského prožívání.

Sharing policy SAGE umožňuje sdílet verzi rukopisu přijatou k publikaci (accepted version). Proto si zájemci mohou přečíst plný text.

Trnka, R. (2020). New materialism and postmodern subject models fail to explain human memory and self-awareness: A comment on Tobias-Renstrøm and Køppe (2020). Theory & Psychology, 095935432097375. https://doi.org/10.1177/0959354320973757infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2021/22.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020