woman.jpg

Mgr. Zuzana Janotková

Studijní programy:

Psychologie, Sociální práce s aplikovanou psychoterapií 

Vyučované předměty:

Úvod do vedení rozhovoru I.II, Vedení poradenského a psychoterapeutického rozhovoru I,II. Vedení studijní komunity, vedení odborných seminářů z praxe a supervize studentských praxí, teorie PCA. 

Kontakt:

e-mail: psychoterapie22@seznam.cz 

Konzultace:

převážně út., čt. (časy dle předchozí domluvy), PVŠPS Milánská 471

Stručné CV

Vysokoškolská pedagožka, certifikovaná psychoterapeutka, lektorka psychosociálních dovedností, AT poradkyně, odborná poradkyně pro pomáhající profese převážně OSPOD. Absolventka Pedagogické fakulty  - katedra sociální pedagogiky: speciální a soc. pedagogika emocionálně a sociálně narušených – etopedie - Univerzita Komenského Bratislava Univerzita Karlova v Praze - katedra psychologie - doktorské studium psychologie Ph.D. Komplexní vzdělání v psychoterapii PCA - Institutem PCA Ister Bratislava a Slovenská psychoterapeutická společnost – akreditovaný psychoterapeutický výcvik PCA, certifikace pro pracovní činnost v psychoterapii. Další vzdělávání v oboru.

Členka České asociace pro psychoterapii ČAP, Slovenské psychoterapeutické společnosti. Psychoterapeutka pro cvičnou psychoterapii PCA pro frekventanty výcviku – PCA institut Praha.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.


30. 6. 2020
infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020