dvorakova_m..jpg

Mgr. et Bc. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Studijní programy:

Psychologie

Vyučované předměty:

Sociální patologie a psychosociální intervence; Práce s komunitou; Supervidovaná odborná praxe 

Kontakt:

e-mail: md.pvsps@seznam.cz 

Konzultace:

převážně út., čt. (časy dle předchozí domluvy), PVŠPS Hekrova

Stručné CV

Certifikovaná psychoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, dlouhodobě se zabývá problematikou poruch příjmu potravy a dalších psychických obtíží úzce spojených s tělesnými symptomy.

Absolventka katedry pedagogiky (sociální pedagogika a poradenství) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.  Ve své doktorské disertační práci se věnovala problematice poruch příjmu potravy v kulturně antropologické reflexi. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením, dále např. dvouletý výcvik v arteterapii, výcvik v Emotion focused therapy (level A), kurz kompletní krizové intervence, kurzy systemické práce s dětmi, dospívajícími a s rodinou.Členka České asociace pro psychoterapii a České arteterapeutické asociace.

Publikační činnost:
BALCEROVÁ, M. - SOUKUP, M. (2012). Automobil a reklama. In: MALINA, J. a kol. Člověk-Auto-Encyklopedie. Brno: MUNI.
BALCEROVÁ, M. (2012). Automobil a antropologie lidského těla. In: MALINA, J. a kol. Člověk-Auto-Encyklopedie. Brno: MUNI.
BLÁHA, J., D. – SOUKUP, M. & BALCEROVÁ, M. (2011). Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě. Kartografické listy, 19, s. 5-19.
DVOŘÁKOVÁ, M. (2015). Antropologie těla: Aplikace modelu antropologie těla na fenomén poruch příjmu potravy. Praha, 2015. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
DVOŘÁKOVÁ, M. – SOUKUP, M. (2016). Anthropology of Body. The Concept Illustrated on an Example of Eating Disorders. Slovenský národopis, 64(4), s. 513-529
DVOŘÁKOVÁ, M. – SOUKUP, M. (2018). Antropologie těla. In: MLYNÁŘ, J., PAULÍČEK, M., ŠUBRT J. a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum.
DVOŘÁKOVÁ, M. (2014). Tělo jako artefakt: Jaký si to uděláš, takový to máš. In: Soukup, M. (ed.) (2014). Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Pavel Mervart: Červený Kostelec. 
DVOŘÁKOVÁ, M. (2017). Raději mrtvá než tlustá: Poruchy příjmu potravy jako svébytný způsob modifikace těla. In: SOUKUP, M. (ed.) Tělo 2.0: Hranice těla a podoby bolesti. Pavel Mervart: Červený Kostelec.
SOUKUP, M. - BALCEROVÁ, M. (2011). Antropologie těla. Anthropologia Integra, 2/1, s. 31-41.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde  
Dále jsme obdrželi akreditaci bakalářského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Rozhodnutí naleznete zde
A nově i akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Rozhodnutí naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Historicky druhý projekt Interní grantové agentury PVŠPS byl doveden ke zdárnému konci. Mgr. Filip Havlík s kolegy publikovali svou studii, díky které jsou nyní k dispozici mj. normativní údaje pro Brief Visuospatial Memory Test, neuropsychologický test vizuoprostorové paměti, a to pro českou dospělou populaci (N=920).

Havlík, F., Mana, J., Dušek, P., Jech, R., Růžička, E., Kopeček, M., Georgi, H., & Bezdíček, O. (2020). Brief Visuospatial Memory Test-Revised: Normative Data and Clinical Utility of Learning Indices in Parkinson’s Disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 42(10), 1099-1110. https://doi.org/10.1080/13803395.2020.1845303


 

Kolegovi Ing. Radkovi Trnkovi, Ph.D. vyšel 24.11.2020 článek, který rozvíjí současnou diskuzi o vymezení lidského subjektu v rámci teoretické psychologie a ukazuje limity postmoderního přístupu pro pochopení lidského prožívání.

Sharing policy SAGE umožňuje sdílet verzi rukopisu přijatou k publikaci (accepted version). Proto si zájemci mohou přečíst plný text.

Trnka, R. (2020). New materialism and postmodern subject models fail to explain human memory and self-awareness: A comment on Tobias-Renstrøm and Køppe (2020). Theory & Psychology, 095935432097375. https://doi.org/10.1177/0959354320973757infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2021/22.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020