dvorakova_m..jpg

Mgr. et Bc. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Studijní programy:

Psychologie

Vyučované předměty:

Sociální patologie a psychosociální intervence

Kontakt:

e-mail: md.pvsps@seznam.cz 

Konzultace:

dle domluvy

Stručné CV

Certifikovaná psychoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, dlouhodobě se zabývá problematikou poruch příjmu potravy a dalších psychických obtíží úzce spojených s tělesnými symptomy.

Absolventka katedry pedagogiky (sociální pedagogika a poradenství) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.  Ve své doktorské disertační práci se věnovala problematice poruch příjmu potravy v kulturně antropologické reflexi. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením, dále např. dvouletý výcvik v arteterapii, výcvik v Emotion focused therapy (level A), kurz kompletní krizové intervence, kurzy systemické práce s dětmi, dospívajícími a s rodinou.Členka České asociace pro psychoterapii a České arteterapeutické asociace.

Publikační činnost:
BALCEROVÁ, M. - SOUKUP, M. (2012). Automobil a reklama. In: MALINA, J. a kol. Člověk-Auto-Encyklopedie. Brno: MUNI.
BALCEROVÁ, M. (2012). Automobil a antropologie lidského těla. In: MALINA, J. a kol. Člověk-Auto-Encyklopedie. Brno: MUNI.
BLÁHA, J., D. – SOUKUP, M. & BALCEROVÁ, M. (2011). Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě. Kartografické listy, 19, s. 5-19.
DVOŘÁKOVÁ, M. (2015). Antropologie těla: Aplikace modelu antropologie těla na fenomén poruch příjmu potravy. Praha, 2015. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
DVOŘÁKOVÁ, M. – SOUKUP, M. (2016). Anthropology of Body. The Concept Illustrated on an Example of Eating Disorders. Slovenský národopis, 64(4), s. 513-529
DVOŘÁKOVÁ, M. – SOUKUP, M. (2018). Antropologie těla. In: MLYNÁŘ, J., PAULÍČEK, M., ŠUBRT J. a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum.
DVOŘÁKOVÁ, M. (2014). Tělo jako artefakt: Jaký si to uděláš, takový to máš. In: Soukup, M. (ed.) (2014). Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Pavel Mervart: Červený Kostelec. 
DVOŘÁKOVÁ, M. (2017). Raději mrtvá než tlustá: Poruchy příjmu potravy jako svébytný způsob modifikace těla. In: SOUKUP, M. (ed.) Tělo 2.0: Hranice těla a podoby bolesti. Pavel Mervart: Červený Kostelec.
SOUKUP, M. - BALCEROVÁ, M. (2011). Antropologie těla. Anthropologia Integra, 2/1, s. 31-41.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020