dostalova.jpg

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

kancléřka PVŠPS

 

Kontakt:

PVŠPS Hekrova 805, 267 913 634

Konzultace:

PVŠPS Hekrova 805 – po předchozí domluvě

Stručné CV

Práce na PVŠPS od začátku r. 2000. Sedm let na katedře sociální práce FFUK + 3 roky psychoterapeutická poliklinika ESET + přednášky na PPF. Před nástupem do důchodu pracovala 35 let na radioterapeutickém oddělení FN v Motole, v posledních 10 letech své působnosti jako přednostka oddělení. Mezi prvními klinickými lékaři se zabývala imunitou onkologicky nemocných, na toto téma obhájila také titul CSc. O této problematice publikovala několik cizojazyčných článků v odborných časopisech. Kromě své odbornosti se věnovala od začátku své práce jako první v onkologii psychice pacientů se zhoubnou nádorovou nemocí, od r. 1967 i psychoterapii, jejíž výuku absolvovala u prof. PhDr. Kratochvíla, v Praze pak u doc. MUDr. Skály a částečně i přímo na Psychiatrické klinice UK v Praze. Získala kvalifikaci pro provádění psychoterapie v nepsychiatrických oborech. Kromě  50 článků z oboru onkologie (z nich několik cizojazyčných), napsala 3 samostatné publikace o psychické péči o onkologické pacienty, jednu společnou publikaci editorovala a v dalších třech monografiích měla svou kapitolu na téma psychické péče o onkologicky nemocné. Jedna publikace byla přeložena do ruského jazyka.

Členství v odborných společnostech: Členka Lékařské komory, čestná členka Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. V této sekci také vykonávala 4 roky funkci předsedkyně etické komise. Členství v odborné společnosti pro historii vědy a techniky.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020