dostalova.jpg

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

kancléřka PVŠPS


Studijní programy: 

Psychologie, Sociální politika a sociální práce

Vyučované předměty:

Biologie, anatomie a fyziologie I a II pro obor psychologie v Bc studiu; Zdraví a nemoc I a II pro obor sociální práce v bakalářském studiu; Rizika pomáhajících povolání pro 3. ročník oboru sociální práce; Diplomový seminář pro 2. ročník bc. psychologie  a sociální práce; Diplomový seminář pro 1. ročník  mgr. studia   psychologie a sociální práce.

Kontakt:

PVŠPS Hekrova 805, e-mail: olgad@rdostal.cz

Konzultace:

PVŠPS Hekrova 805 – po předchozí domluvě

Stručné CV

Práce na PVŠPS od začátku r. 2000. Sedm let na katedře sociální práce FFUK + 3 roky psychoterapeutická poliklinika ESET + přednášky na PPF. Před nástupem do důchodu pracovala 35 let na radioterapeutickém oddělení FN v Motole, v posledních 10 letech své působnosti jako přednostka oddělení. Mezi prvními klinickými lékaři se zabývala imunitou onkologicky nemocných, na toto téma obhájila také titul CSc. O této problematice publikovala několik cizojazyčných článků v odborných časopisech. Kromě své odbornosti se věnovala od začátku své práce jako první v onkologii psychice pacientů se zhoubnou nádorovou nemocí, od r. 1967 i psychoterapii, jejíž výuku absolvovala u prof. PhDr. Kratochvíla, v Praze pak u doc. MUDr. Skály a částečně i přímo na Psychiatrické klinice UK v Praze. Získala kvalifikaci pro provádění psychoterapie v nepsychiatrických oborech. Kromě  50 článků z oboru onkologie (z nich několik cizojazyčných), napsala 3 samostatné publikace o psychické péči o onkologické pacienty, jednu společnou publikaci editorovala a v dalších třech monografiích měla svou kapitolu na téma psychické péče o onkologicky nemocné. Jedna publikace byla přeložena do ruského jazyka.

Členství v odborných společnostech: Členka Lékařské komory, čestná členka Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. V této sekci také vykonávala 4 roky funkci předsedkyně etické komise. Členství v odborné společnosti pro historii vědy a techniky.

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.


30. 6. 2020
infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020