cerna.png

PaedDr. Jana Černá

Studijní program:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty: 

Úvod do pedagogiky, Seminář k cizím jazykům

Kontakt: 

info@pvsps.cz

Konzultace:

dle individuální domluvy se studenty

Stručné CV

Externí lektorka. Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 30 let pedagogické praxe ve studijních předmětech Anglický jazyk, Ruský jazyk a Pedagogika. V rámci studia na Pedagogické fakultě UK v Praze semestrální studijní stáž na Státním institutu ruského jazyka a literatury A. S. Puškina v Moskvě. Interní aspirantura v oboru Pedagogické psychologie na Pedagogické fakultě UK v Praze v letech 1986-1989. Účast na metodických kurzech ve Velké Británii absolvovaných v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v letech 1999, 2004, 2008 a 2011. Trvalý pracovní poměr na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze. Koordinátorka projektů Mobility v rámci Programu celoživotního učení Erasmus+.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020