bezdicek.jpeg

prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-5108-0181

 

Studijní programy: 

Psychologie, Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty: 

obecná psychologie, fyziologická psychologie, neuropsychologie

Kontakt: 

Laboratoř neuropsychologie J. Diamanta, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Kateřinská 30, 128 21, Praha 2, tel.: 224 965 514, mobil: 774 895 795, e-mail: ondrej.bezdicek@gmail.com

Konzultace: 

každé pondělí 15–18 h. Kateřinská 30 a čtvrtek Hekrova 805, 15–18 h dle domluvy

Stručné CV

Prof. Mgr. O. Bezdíček, PhD. studoval pregraduálně na FF UK v Praze a Universität Leipzig psychologii, poté neurovědy na 1. LF UK, kde zakončil studium PhD. Postdoktorský trénink absolvoval v Centru klinických neurověd a na Neurologické klinice 1. LF UK. V r. 2016 založil s T. Nikolaiem Diamantovu neuropsychologickou laboratoř. V r. 2018 dostal od International Neuropsychological Society cenu INS Early Career Award  za vědecký přínos neuropsychologii. Základním tématem jeho výzkumu je kognitivní porucha u Parkinsonovy nemoci a neurovědní výzkum lidské paměti.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020