bejcek.jpeg

Mgr. Jan Matěj Bejček

Studijní program:

Sociální politika a sociální práce

Vyučovaný předmět: 

Sociální práce s minoritami

Kontakt: 

bejcek@inbaze.cz

Konzultace:

e-mail, konzultace dle předchozí domluvy

Stručné CV

Vystudoval sociální práci a speciální pedagogiku, nyní je interním doktorandem na katedře sociální práce FF UK. Od počátku studií v roce 2008 působí v oboru sociální práce, nejprve jako stážista a dobrovolník, později jako sociální pracovník v organizacích v Arcidiecézní Charita Praha a Nadějě o.s., kde se věnoval problematice bezdomovectví a sociálního vyloučení. 
Od roku 2013 pracuje v nevládní organizaci InBáze, z. s. kde v současnosti vede tým sociálně-právního oddělení. Svůj odborný zájem v posledních letech věnuje tématům poradenských kompetencí, práce s krizí, interkulturní práci a integraci osob s udělenou mezinárodní ochranou. Vedle svého působení v InBázi se věnuje také lektorské činnosti zaměřené na problematiku migrace a integrace (adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí cizince, semináře pro pedagogy MŠ a ZŠ), a metodické podpoře pracovníkům infolinky CHČR pro ukrajinsky, vietnamsky a mongolsky mluvící cizince. 
Od roku 2017 také externě přednáší o interkulturní práci a sociální práci s cizinci a uprchlíky na PVŠPS a na VOŠ JABOK. 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020