Přihlášení a platby

Přihlášení na Pražskou psychoterapeutickou fakultu - celoživotní vzdělávání:

  • Studium je přístupné každému, nevyžaduje se žádné předchozí vzdělání.
  • Na PPF se nedělají přijímací zkoušky.
  • K přihlášení je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné.
  • Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února nebo během školního roku.

V současnosti přijímáme přihlášky na PPF:
   - na školní rok 2017/2018 od února
   - studium je možné začít kdykoliv v průběhu školního roku, v případě zájmu napište na e-mail ppf@pvsps.cz

   - na školní rok 2018/2019

Termíny přednáškových víkendů na školní rok 2017-2018 a 2018-2019 najdete zde
Pokud máte nějaké dotazy, odpovědi najdete na stránce časté dotazy nebo se můžete obrátit na studijní oddělení (H. Králová), tel. 267 913 634, e-mail bcstudijni@pvsps.cz.

Studium ve školním roce 2017/2018 od února

Vzhledem k tomu, že jsou na Pražské psychoterapeutické fakultě ve studiu na letošní školní rok ještě volná místa, nabízíme Vám možnost začít studovat od února 2018. Pokud se pro studium PPF rozhodnete, pošlete prosím vyplněnou závaznou přihlášku s údaji o zaplacení nejpozději do 22. února 2018 na e-mail ppf@pvsps.cz nebo na adresu: PhDr.Hana Drábková, PVŠPS-PPF, Hekrova 805, Praha 4, 149 00. Platit můžete složenkou typu A nebo bankovním převodem na číslo účtu 3017104504/0600, GEMB Praha, PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo.
Cena školného na rok 2017/2018 (únor - červen) je 4 480 Kč, snížená cena je 3 630 Kč (poměrná částka pro školní rok 2017/2018). (Snížená cena platí pro studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, invalidní důchodce, důchodce, nezaměstnané, matky samoživitelky. Ve všech případech je třeba u zápisu předložit doklad.) Cena zahrnuje přednášky po celý rok, semináře se platí zvlášť na místě (1 300 Kč za rok).
Originál dokladu o zaplacení (a případný doklad pro slevu) přineste na zářijové fakultní setkání, které se uskuteční 23. a 24. 2. 2018 v budově FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, ve velké posluchárně. Zápis proběhne 23. 2. před začátkem přednášek (od 16.00, přesnou informaci ještě dostanete). V polovině února Vám pošleme konkrétní program na fakultní víkend a další informace.

Údaje k platbám:

Číslo účtu

3017104504/0600, GEMB Praha

Majitel účtu

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět variabilní a specifický symbol.

  • Pokud chcete platit fakturou, požádejte o ni prosím Ing. Ecksteinovou (spravni@pvsps.cz).


Platby za PPF - Pražskou psychoterapeutickou fakultu (celoživotní vzdělávání):

  • Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vracení peněz).
  • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce. Doklad pro slevu je nutné přinést k zápisu.

 

Částka

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školné PPF
1. ročník 2017/18

normální

8 040 Kč

rodné číslo

-

snížené

6 510 Kč

normální od února 4 480 Kč
snížené od února 3 630 Kč

Školné PPF
vyšší ročníky 2017/18

normální

do 30. 6.

7 830 Kč

rodné číslo

-

po 30. 6.

8 010 Kč

po 31. 8.

8 110 Kč

   

snížené

do 30. 6.

6 300 Kč

po 30. 6.

6 480 Kč

po 31. 8.

6 580 Kč

   

 

Jednorázově 1 víkend 2017/18
(pouze pro vyšší ročníky)

   

platí se hotově na PPF

-

   
normální 1 100 Kč 
snížené 890 Kč

Zasílání programů poštou

250 Kč

rodné číslo