Přihlášení a platby

Přihlášení na Pražskou psychoterapeutickou fakultu - celoživotní vzdělávání:

  • Studium je přístupné každému, nevyžaduje se žádné předchozí vzdělání.
  • Na PPF se nedělají přijímací zkoušky.
  • K přihlášení je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné.
  • Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února nebo během školního roku.

V současnosti přijímáme přihlášky na PPF:
     - na školní rok 2017/2018    


Pokud máte nějaké dotazy, odpovědi najdete na stránce časté dotazy nebo se můžete obrátit na studijní oddělení (H. Králová), tel. 267 913 634, e-mail bcstudijni@pvsps.cz.

Studium ve školním roce 2017/2018

Pokud se pro studium PPF rozhodnete, pošlete prosím vyplněnou závaznou přihlášku s údaji o zaplacení nejpozději do 25. srpna 2017 na e-mail ppf@pvsps.cz nebo na adresu: PhDr.Hana Drábková, PVŠPS-PPF, Hekrova 805, Praha 4, 149 00. Platit můžete složenkou typu A nebo bankovním převodem na číslo účtu 3017104504/0600, GEMB Praha, PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo.
Cena školného na rok 2017/2018 je  8 040 Kč, snížená cena je 6 510 Kč. (Snížená cena platí studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, invalidní důchodce, důchodce, nezaměstnané, matky samoživitelky. Ve všech případech je třeba u zápisu předložit doklad.) Cena zahrnuje přednášky po celý rok, semináře se platí zvlášť na místě (1 300 Kč za rok).
Originál dokladu o zaplacení (a případný doklad pro slevu) přineste na zářijové fakultní setkání, které se uskuteční 22. a 23. 9. 2017 v budově FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, ve velké posluchárně. Zápis proběhne 22. 9. (přesnou informaci ještě dostanete). V září Vám pošleme konkrétní program na fakultní víkend a další informace.
Termíny přednáškových víkendů na školní rok 2017-2018:
22.-23.9.           27.-28.10.         24.-25.11.         26.-27.1.           23.-24.2.
23.-24.3.           27.-28.4.           18.-19.5.           15.-16.6.

Údaje k platbám:

Číslo účtu

3017104504/0600, GEMB Praha

Majitel účtu

PVŠPS, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět variabilní a specifický symbol.

  • Pokud chcete platit fakturou, požádejte o ni prosím Ing. Ecksteinovou (spravni@pvsps.cz).


Platby za PPF - Pražskou psychoterapeutickou fakultu (celoživotní vzdělávání):

  • Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vracení peněz).
  • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce. Doklad pro slevu je nutné přinést k zápisu.

 

Částka

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školné PPF
1. ročník 2017/18

normální

8040

rodné číslo

-

snížené

6510

normální 2016/17 7860
snížené 2016/17 6330

Školné PPF
vyšší ročníky 2017/18

normální

do 30. 6.

7830

rodné číslo

-

po 30. 6.

8010

po 31. 8.

8110

2016/17 7830

snížené

do 30. 6.

6300

po 30. 6.

6480

po 31. 8.

6580

2016/17 6300

 

Jednorázově 1 víkend 2016/17
(pouze pro vyšší ročníky)

Jednorázově 1 víkend 2017/18
(pouze pro vyšší ročníky)

normální

1080

platí se hotově na PPF

-

snížené 870
normální 1100
snížené 890

Zasílání programů poštou

250

rodné číslo