Rozhodnutí rektora č. 8/2017

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1) Do 30. 6. 2017 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2) Do 31. 7. 2017 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3) Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 31. 7. 2017

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

6. 9. 2017

Psychoterapie

Sociální patologie a psychopatologie

 

11. 9. 2017

Principy a metody sociální práce

Sociální komunikace

 

15. 9. 2017

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
13. června 2017