Rozhodnutí rektora č. 3/2018

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1)        Do 15. 3. 2018 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2018 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích na CD nejpozději 30. 4. 2018

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:
 

3. 5. 2018

4. 5. 2018

Obecná psychologie

Hekrova

9. 5. 2018

10. 5. 2018

Vývojová psychologie

Hekrova

16. 5. 2018

18. 5. 2018

Sociální psychologie

Hekrova

23. 5. 2018

25. 5. 2018

Základy psychopatologie

Základy psychoterapie a poradenství

Zdravotní psychologie

Hekrova

29. 5. 2018

Obhajoba bakalářské práce

Hekrova


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS

25. ledna 2018