Rozhodnutí rektora č. 2/2018

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)        Do 15. 3. 2018 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2018 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 30. 4. 2018

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

22. 5. 2018

Teoretické obory psychologie

24. 5. 2018

Psychologická diagnostika

Psychologická metodologie

28. 5. 2018

Psychologická diagnostika

Psychologická metodologie

30. 5. 2018

 

Volitelné obory:

Klinická psychologie

Pedagogická a školní psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení

Poradenská psychologie a psychoterapie

31. 5. 2018

Obhajoba diplomové práce


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS

25. ledna 2018