Teorie skupinové a komunitní psychoterapie

Leták s rozvrhem.

Zveme účastníky psychodynamických výcviků PPF-PVŠPS a další kolegy, kteří se zajímají o skupinu a skupinovou psychoterapii na cyklus přednášek. Přednášky proběhnou v 9 blocích obvykle 2. sobotu (neděli) v měsíci od září 2022 do května 2023. Přednášet budou psychodynamicky zaměření odborníci (členové psychoanalytických společností a další odborníci). Změna programu vyhrazena. Přednášky jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a ohodnoceny kredity Asociace klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK). Další běh bude od podzimu 2025 do jara 2026.

Místo konání:

FAMU, Smetanovo Nábřeží 2, Praha 1 (místnost U1, 1. patro)

Časový rozvrh:

Většinou 2. sobota (neděle) v měsíci, 9.00 -16.45 hod.
1. přednáška: 9.00 – 10.30
2. přednáška: 10.45 – 12.15
3. přednáška: 13.30 – 15.00
4. přednáška: 15.15 – 16.45

Rozvrh:

1. Historický vývoj a modely práce se skupinou                                  neděle 11. září 2022
1. Skupinový fenomén v psychoterapii – historické reminiscence 
2. Modely a účinné faktory skupinových psychoterapií
3. Terapeutická komunita – vznik a vývoj
4. Terapeutické komunity v ČR, závěrečná diskuse k 1. bloku
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

2. Teorie a praxe skupinové psychoterapie podle I. D. Yaloma          sobota 8. října 2022
1. Proč právě Yalom a jeho pojetí. Silná jedenáctka – účinné faktory.
2. Interpersonální učení – hybná síla změny. Skupinová soudržnost.
3. Terapeut a jeho role – základní úkoly
4. Práce ve skupině „teď a tady“
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

3. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny                                      neděle 13. listopadu 2022
1. Terapeutická skupina jako mikrokosmos. Jak pojímáme skupinu, jak jí sestavujeme, vybíráme její členy a získáváme je pro společnou práci. Co znamená být skupinovým terapeutem.
2. Život, vývoj a ukončování skupiny.Fáze vývoje skupiny a jejich typické projevy a znaky. Yalom, Bion, Peck.
3. Od přírody ke kultuře aneb normy, pravidla, úkoly a výzvy.
4. Komplikované a nečekaná situace.Praktická doporučení, situace obvyklé, komplikované a nečekané.
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

4. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině     neděle 11. prosince 2022
1. Vymezení dynamiky skupiny, klíčové inspirace a vybrané koncepty (Foulkes, Bion, Tavistock, vztahová analýza)
Přenos ve skupině (Druhy přenosu, práce s přenosem, kazuistiky
2. Protipřenos (Vývoj pojetí, skupinová specifika, příklad)
Transparence a autenticita terapeuta.
3. Odehrání (agování), odpor ve skupině, projektivní identifikace, paralelní proces
4. Paralelní komunikace a vztahy, koalice, negativní terapeutická reakce, destruktivní skupinové procesy
PhDr. Martin Hajný, Ph.D

5. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině           sobota 14. ledna 2023  
1. Problematičnost problematického, vymezení pojmů, zdroje obtížnosti skupinových situací (vývojový aspekt, struktura a dynamika vztahů, specifické role ve skupině, protipřenosový aspekt)
Koalice a parakomunikace vs. koheze a otevřenost
Konflikt ve skupině, vývojové uvíznutí skupiny
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.
2. Problematické role ve skupině (Monopolista, mlčící člen, ano-ale klient, horizontální přenosy)
Ukončování a předčasné končení, dropout
Paralelní proces a koncept antiskupiny
PhDr. Martin Hajný
3. Spoluvytváření problémového pacienta či skupiny terapeutem/terapeuty
Nezdary v terapeutické práci: variety důvodů, příznaky a důsledky
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
4. Cokoli různé podle přání účastníků
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

6. Specifické formy skupinové psychoterapie                                     sobota 11. února 2023   
1. Skupinová práce s dětmi a mládeží                               Mgr. Jan Kulhánek
2. skupinová práce se závislými                                         MUDr. Petr Zahradník
3. skupinová práce s pacienty s psychózou                     Mgr. Denisa Schucková
4. skupinová práce s pacienty s poruchou osobnosti   Mgr. Lenka Zajícová

7. Využití technik v rámci skupinové terapie                                       sobota 11. března 2023
1. Neverbální techniky                                                PhDr. Veronika Čermáková
2. Práce s tělem a pohybem                                     MUDr. Radana Syrovátková
3. Sociálně psychologické hry                                   PhDr. Oswald Schorm
4. Arteterapie                                                                 Dipl. KT Beate Albrich                            

8. Specifika individuální psychoterapie                                                 neděle 16. dubna 2023
1. Základní zdroje materiálu v individuální psychoanalytické psychoterapii
2. Základní postoje terapeuta v individuální psychoanalytické psychoterapii (rovnoměrně rozložená pozornost, anonymita, neutralita, abstinence)
3. Základní vztahové postoje v individuální psychoanalytické psychoterapii (vzájemnost a asymetrie, ovlivňování a autonomie, sebeodhalování, legitimní uspokojení potřeb)
4. Přenos a protipřenos v dlouhodobé individuální psychoanalytické psychoterapii
MUDr. Dana Holubová

9. Jaký smysl má psychoterapeutické vzdělání                                 sobota 13. května 2023  
1. Panelová diskuse na téma „K čemu nám je výcvik ve skupinové psychoterapii“
Jiří Jakubů a hosté
2. K čemu vůbec skupina a jak se v ní a z ní učit
Rozbor a diskuse nad vybranými ukázkami z filmu Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem
3. Etika psychoterapie: od ctnosti ke kýči a zase zpět
4. Závěr: společná diskuse/ téma vyhrazeno
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

 

Cena:

A) Účastníci výcviku PPF-PVŠPS a PVŠPS:
celý cyklus                             7 400,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací. Kolegové, kteří mají Teorii II. povinnou k výcviku, musí zaplatit celý cyklus, není možné platit jednotlivě.
Přihlášení a platba je možné pouze přes e-shop Psychodynamický výcvik - Teorie skupinové a komunitní psychoterapie - účastník výcviku PPF-PVŠPS.

B) Další zájemci – celý cyklus:
celý cyklus                             9 300,- Kč
celý cyklus se slevou           7 600,- Kč
Sleva platí pro: studenti VŠ, rodiče na RD, invalidní důchodci, důchodci. Pokud máte nárok na slevu, můžete o ni požádat po zaregistrování do e-shopu, ještě před objednáním.
V případě absence se poměrná částka nevrací.
Přihlášení a platba je možné pouze přes e-shop zde Psychodynamický výcvik - Teorie skupinové a komunitní psychoterapie - veřejnost

C) Další zájemci – jednotlivý blok:
jednotlivý blok                      1 250,- Kč
jednotlivý blok se slevou    1 050,- Kč
Sleva platí pro: studenti VŠ, rodiče na RD, invalidní důchodci, důchodci. Pokud máte nárok na slevu, můžete o ni požádat po zaregistrování do e-shopu, ještě před objednáním.
Přihlášení a platba je možné pouze přes e-shop zde (vždy na konkrétní blok, pokud bude volné místo)

Přihlášky a platby do naplnění kapacity, nejpozději do 10. 9. 2022.

Dotazy ohledně podmínek absolvování teorie k výcviku: [javascript protected email]

Případné změny programu budou uvedeny zde.

Na setkání se těší
PhDr. Hana Drábková a PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
Za výcvikový výbor psychodynamického výcviku

Pro účastníky minulého běhu teorie skupinové a komunitní psychoterapie:

Pokud jste některý blok zameškali, tak si ho můžete nahradit v tomto dalším běhu (máte to v ceně). Pořadí bloků je ale jiné, níže je seznam minulých a současných bloků, abyste věděli, kdy si ten svůj scházející můžete nahradit. Napište prosím před blokem, na který chcete přijít, na e-mail [javascript protected email]

1. Historický vývoj a modely práce se skupinou                                        8. září 2019                1. neděle 11. září 2022
2. Teorie a praxe skupinové psychoterapie podle I. D. Yaloma                 12. října 2019             2. sobota 8. října 2022
3. Specifika individuální psychoterapie                                                        9. listopadu 2019      8. neděle 16. dubna 2023
4. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny                                                7. prosince 2019        3. neděle 13. listopadu 2022
5. Využití technik v rámci skupinové terapie                                               12. ledna 2020          7. sobota 11. března 2023
6. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině                   8. února 2020            4. neděle 11. prosince 2022
7. Specifické formy skupinové psychoterapie                                            3. října 2020               6. sobota 11. února 2023  
8. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině          8. listopadu 2020        5. sobota 14. ledna 2023 
9. Jaký smysl má psychoterapeutické vzdělání                                          5. prosince 2020          9. sobota 13. května 2023  

Speciální část teorie obsahuje ve 180 hodinách:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) ( 112 h),
  2. Teorii komunitní a skupinové psychoterapie, individuální psychoterapie (72 hodin),
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (jako náhrada za část zameškané teorie).

Doporučujeme Vám absolvovat nejdříve teoriiI 1. a potom teorii 2.