Speciální teorie

Speciální část teorie obsahuje ve 180 hodinách:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) ( 112 h),
  2. Teorii skupinové a komunitní psychoterapie, individuální psychoterapie (72 hodin),
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (k doplnění do 180 hodin, případně jako náhrada za část zameškané teorie).

Základní psychodynamická a psychoanalytická teorie (organizována ve spolupráci s ČSPAP) začne v březnu 2021. Program minulého běhu najdete zde (frekventanti psychodynamického výcviku PPF-PVŠPS mají výhodnější cenu než jiní nečlenové ČSPAP). Případné změny najdete na stránkách ČSPAP (www.cspap.cz).

Teoriie komunitní a skupinové psychoterapie bude navazovat po skončení základní teorie, proběhne od podzimu 2019 do jara 2020. Bude se konat obvykle 1. nebo 2. sobotu (neděli) v měsíci ve stejných časech jako Teorie I (9.00-16.45). Podrobnější rozpis, termíny, cenu a přihlášku najdete zde. (Další běh bude od podzimu 2022 do jara 2023.)

Doporučujeme Vám absolvovat nejdříve teoriiI 1. a potom teorii 2.

Zameškané bloky teorie 1. a 2. je možné si doplnit v dalším běhu teorie.

Kromě výše uvedené povinné teorie (1. a 2.) je do hodin teorie možné započítat také tyto akce:
- Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie pořádaná pořádaná ČSPAP
- Jarní skupinové dny pořádané ČSPAP

a) Základní psychodynamická a psychoanalytická teorie

(organizována ve spolupráci s ČSPAP) (112 h):

1. Úvod, S. Freud a klasická psychoanalytická tradice
Představení psychoanalytické psychoterapie, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a základní pojmy
S. Freud a klasická psychoanalytická tradice
Stručná historie psychoanalýzy. Volné asociace, přenos a odpor, výklad snů, pudová teorie, topografický a strukturální model.

2. Psychický vývoj, psychoanalytické vývojové teorie
Freudová a M. Kleinová
Oidipský konflikt a komplex – mýtus, klasické pojetí, zdravé řešení
Raný vývoj a M. Mahlerová
D.W. Winnicott a jeho přístup v psychoanalýze

3. Psychoanalytická teorie osobnosti - struktura a dynamika I.
Úzkost, obranné mechanismy, odpor, regrese
Teorie konfliktu. Konflikt a strukturální deficit. Vytváření symptomu a formování charakteru

4. Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika II.
Internalizační procesy, svět objektů, externalizační procesy
Vývoj superega
Self – systém, narcistický vývoj
Sen, práce se sny

5. Psychoanalytické směry I.
Egopsychologie
W. Kinston a J. Cohen
S. Ferenczi, M. Balint
Postkleiniáni (W.Bion) a neokleiniáni
O. Kernberg

6. Psychoanalytické směry II.
H. Kohut a selfpsychologie
Britská škola objektních vztahů, D.W. Winnicott, R. Fairbairn
T. Ogden, F. Bush
Francouzská psychoanalýza

7. Psychoanalytické směry III.
J. Bowlby, P. Fonagy: teorie attachmentu a mentalizace
H. S. Sullivan a interpersonální psychoanalýza
Vztahová psychoanalýza

8. Od duševního zdraví k psychopatologii
Koncept duševního zdraví
Variace patologických konfliktů, variace strukturálních deficitů (self-patologie). Mody fungování
Trauma
Transgenerační přenos patologie a traumatu

9. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy I.
Neurosy - hysterie, obsedantní neurosa, úzkostná neurosa, fobická neurosa.
Poruchy osobnosti

10. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy II.
Perverze
Psychosomatický modus
Psychotický modus

11. Reálný a terapeutický vztah s pacientem
Terapeutická aliance, reálné vztahy s pacienty
Přenos
Protipřenos

12. Psychoterapie I.
Psychoterapie jako léčebná metoda
Výzkum v psychoterapii a psychoanalýze
Psychoanalýza a neurovědy
Spory v teorii a technice

13. Psychoterapie II.
Osobnost psychoanalytického psychoterapeuta (pohlaví, narcismus, sebereflexe, moc,…)
Úskalí psychoterapeutické profese, syndrom vyhoření
Technika úvodního interview a terapeutický kontrakt. „Jak vytvořit pacienta v PAPT“

14. Specifika různých forem psychoanalytické psychoterapie
Krátká psychoanalytická psychoterapie
Párová psychoanalytická terapie
Dětská psychoanalytická psychoterapie
Skupinová psychoanalytická psychoterapie

b) Teorie skupinové a komunitní psychoterapie

(72h)

1. Historický vývoj a modely práce se skupinou                               
(Bion, Foulkes, Yalom, komunita jako léčebné společenství – Jones, SUR, Kratochvíl, Růžička, Kalina)

2. Yalomovo pojetí práce se skupinou                                                 
(účinné faktory, interpersonální učení, role terapeuta ve skupině, práce „tady a teď“…)

3. Specifika individuální psychoterapie                                              

4. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny                                        
(výběr klientů, indikace a kontraindikace, sestavování skupiny, příprava na skupinu, fáze vývoje skupiny a ukončování, pravidla skupiny, placení, kombinování terapií a další praktické otázky)

5. Využití technik v rámci skupinové terapie                                        
1. Neverbální techniky                      
2. Práce s tělem a pohybem           
3. Sociálně psychologické hry       
4. Arteterapie                                    

6. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině           
(přenos, protipřenos, sociální role ve skupině, interpersonální konflikt, odpor-obrany-agování, somatizace, konstruktivní a destruktivní síly ve skupině)

7. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině

8. Specifické formy skupinové psychoterapie                                       
1. Skupinová práce s dětmi                                     
2. skupinová práce se závislými                              
3. skupinová práce s pacienty s psychózou           
4. skupinová práce s pacienty s poruchou osobnosti  

9. Jaký smysl má psychoterapeutické vzdělání                                  
(proč máme vůbec výcvik, jakým způsobem se ve výcviku učíme, etika terapeutické práce a vztahů terapeuta s členy skupiny (abstinence, neutralita, anonymita))
 

c) Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF

(k doplnění do 180 hodin, případně jako náhrada za část zameškané teorie). Podrobnosti najdete zde.

Můžete si vybrat z těchto seminářů:

Rogersovská psychoterapie
Terapie zaměřená na tělo: Biodynamické masáže v psychoterapii, Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie, Terapie zaměřená na tělo, Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle 
Psychoterapeutické metody:
Komunikace:
Asertivita, Komunikační dovednosti, Komunikační techniky
Neverbální metody: Arteterapie, Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem, Práce s tělem v psychoterapii
Relaxační metody: Autogenní trénink, Relaxace - autogenní trénink, Relaxační techniky
Speciálně zaměřené semináře: Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie), Práce s dětskou a adolescentní skupinou, Práce se stresem, Spiritualita, náboženskost a psychoterapie, Spiritualita Otců pouště - psychoterapeutické inspirace, Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie